Navigace

Obsah

Výzvy

2017
Tréninková výzva – Žádost o proplacení dotace

zadost o proplaceni dotace.pdf

Tréninková výzva k předkládání žádosti o dotaci v rámci programu rozvoje venkova ČR

2014_02_05_treninkova vyzva prv.pdf

Výzvy 2015

2015_02_02_vyzvy.pdf

Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016

2015_01_06_zvýšení bezbečnosti dopravy.pdf

Zpráva auditora

2020
Zpráva nezávislého auditora za rok 2018

Zpráva auditora 2018.pdf

Zpráva nezávislého auditora za rok 2019

2020_06_05_zpráva auditora 2019_komplet2.pdf

2018
Zpráva nezávislého auditora za rok 2017

Zpráva nezávislého auditora za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.pdf

Zpráva nezávislého auditora za rok 2017 - projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Zpráva nezávislého auditora o ověřovací zakázce dle ISAE 3000 - 1800 IROP.pdf

Stránka

Dokumenty