Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

PRV / SZP

1. Výzva SP SZP - MAS SKCH, z.s.

Informace pro žadatele k plánované výzvě č. 1  MAS - SZP - Fiche 4: Podnikání malých a středních podniků.

Podmínky pro vydání potvrzení o konzultaci na MAS

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla pro konečné žadatele“)

FICHE 4 – PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Oblasti podpory

Podpora zahrnuje podnikání malých a středních podniků a zahrnuje výdaje, které se týkají zemědělského a nezemědělského podnikání, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, a je určena zejména na investice do staveb, strojů, technologií a vybavení pro založení a rozvoj podnikatelských činností.

Dotace až 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, v rozmezí 100 tis. Kč. - 2 mil. Kč způsobilých výdajů

Aktivity

Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující aktivity:

1) Zemědělské podnikání

2) Zpracování a uvádění na trh produktů

3) Nezemědělské podnikání

Definice žadatele/příjemce dotace

Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku.

Způsobilé výdaje

Zemědělské podnikání – investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro zemědělské podnikání

Zpracování a uvádění na trh produktů – investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro zpracování a uvádění produktů na trh

Nezemědělské podnikání – investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro nezemědělské podnikání

Konzultované záměry Fiche 4 

Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí

Podporovány budou výdaje na vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury na venkově. 

alokace : 9 015 900,-Kč, výše dotace 80%, spolufinancování 20 %, na jeden projekt bude možné čerpat max. 2 000 000 Kč.

aktivity:

a) Kulturní, spolková a společenská zařízení
b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště)
c) Drobné památky místního významu
d) Školská zařízení

Druh a výše dotace: režim podpory Podrobnosti k druhu a výši dotace jsou uvedeny v části B. Specifické podmínky společné pro všechny Fiche, kapitola 3. Druh a výše dotace. Podpora je poskytována ve třech režimech dle typu projektu, resp. výběru žadatele (viz kapitola 8 Specifických podmínek Pravidel části B.): 1) Režim nezakládající veřejnou podporu 2) Režim ABER – projekty musí být v souladu s čl. 60 a 61 ABER 3) Režim de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 

Kritéria přijatelnosti projektu :Kritéria přijatelnosti projektu stanovená v části B. Specifické podmínky společné pro všechny Fiche, kapitola 5. 

odkaz zde

Výzva: vyhlášení výzvy se odkládá na březen- duben 2024 z technických důvodů přípravy výzvy na Portálu farmáře.

Seminář pro žadatele a příjemce Výzvy č. 1  Fiche 5  SZP: termín bude upřesněn po vyhlášení výzvy.

Konzultované záměry Fiche 5 

Harmonogram výzvy

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Seminář pro žadatele a příjemce Výzvy č. 7 PRV

proběhne ve  čtvrtek 8. 6. 2023 od 13:30 do 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala  (svoji účast potvrďte na e-mail: info@masskch.cz)

INFORMACE PRO ŽADATELE VE VÝZVĚ 6:

V Žádosti o dotaci jste se zavázali splnit Preferenční kritérium č. 2 "Doba realizace nepřesáhne 12 měsíců".

Preferenční kritérium Doba realizace projektu:

Princip SCLLD Podpora lokálního trhu (ekonomiky) klade důraz na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti podniků v území. Z toho důvodu preferenční kritéria zohledňují kvalitu, rychlejší dopad do území a soulad s SCLLD. Rychlejší dopad projektu do území bude hodnocen na základě doby realizace (znalost lokálního trhu a místních podmínek umožní kratší dobu realizace projektu ve smyslu uvedení do denní praxe). Dobou realizace projektu se rozumí doba od data podpisu Dohody do předložení Žádosti o platbu na RO SZIF. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu.

Publicita:

Pro „Žádosti o platbu“ podané od 1. 1. 2022 (včetně) má příjemce dotace povinnost zveřejnit informace o realizovaném projektu (stručný popis projektu úměrný míře podpory včetně jeho cílů a výsledků) na svých internetových stránkách. Pomůcka pro žadatele (560.3 kB)

Ministerstvo zemědělství připravilo pro účely jednotného postupu příjemců dotace příručku Pravidla pro publicitu (1.51 MB), která vymezuje základní povinnosti příjemců dotace, které musí zabezpečit během realizace projektu; v době do tří měsíců po dokončení realizace projektu atd.: www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla

Nejčastěji kladené dotazy – veřejné zakázky v PRV nejčastější dotazy

Nejčastěji kladené otázky - veřejné zakázky

Doporučení MMR-ORP pro MAS - per rollam

Upozorňujeme, že z důvodu souladu se strategií CLLD je nezbytné každou žádost konzultovat s kanceláří MAS SKCH, z.s.

1. výzva SP SZP - MAS SKCH, z.s.

Datum: 6. 5. 2024

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027

Podmínky pro vydání potvrzení o konzultaci na MAS

Datum: 23. 4. 2024

Konzultace na MAS - 1. výzva SP SZP

Informace pro žadatele k plánované výzvě č. 1 SZP - Podnikáme na venkově

Datum: 28. 3. 2024

MAS SKCH, z. s. uveřejňuje informaci pro žadatele v rámci připravované výzvy č. 1 SZP – Fiche 4: Podnikání malých a středních podniků.

nová pravidla SZP

Nově vydaná pravidla SZP na období 2023-2027

Datum: 10. 11. 2023

byla vydána nová Pravidla určující podmínky poskytování dotací na podporu projektů rozvoje venkova. Tato pravidla jsou součástí Strategického plánu společné zemědělské politiky na léta 2023–2027.

MAS SKCH-Chráníme svůj životní prostor

SZP -vyšla Pravidla pro žadatele ve výzvách CLLD

Datum: 8. 11. 2023

PRAVIDLA,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace
na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu
SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla pro konečné
žadatele“)

logo

VÝZVA Č. 7 PRV - ROZVOJ REGIONÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Datum: 17. 5. 2023

F03 - Rozvoj regionálního podnikání

VÝZVA Č. 6 PRV - SPOKOJENÝ OBČAN

Datum: 3. 2. 2022

F06 - Spokojený občan - občanská vybavenost na venkově

VÝZVA Č. 5 PRV - ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, CESTOU KVALITY, ROZVOJ REGIONÁLNÍHO PODNIKÁNÍ,

Datum: 1. 2. 2021

F01 - Rozvoj zemědělských podniků
F02 - Cestou kvality - zpracování regionálních zemědělských produktů
F03 - Rozvoj regionálního podnikání

Výzva č. 4 PRV - Rozvoj zemědělských podniků, Cestou kvality, Rozvoj regionálního podnikání, Spoluprací k zisku

Datum: 28. 1. 2020

Rozvoj zemědělských podniků
Cestou kvality - zpracování regionálních zemědělských produktů
Rozvoj regionálního podnikání
Spoluprací k zisku - konkurenceschopné místní trhy

VÝZVA Č. 3 PRV - ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, CESTOU KVALITY - ZPRACOVÁNÍ REGIONÁLNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ, ROZVOJ REGIONÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Datum: 19. 12. 2018

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. vyhlašuje ke dni 21. ledna 2019 výzvu k příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova.

VÝZVA Č. 2 PRV - ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, CESTOU KVALITY - ZPRACOVÁNÍ REGIONÁLNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ, ROZVOJ REGIONÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Datum: 14. 12. 2017

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. vyhlašuje ke dni 15. prosince 2017 výzvu k příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova.

VÝZVA Č. 1 PRV - ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, ROZVOJ REGIONÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Datum: 12. 6. 2017

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. vyhlašuje ke dni 12. června 2017 výzvu k příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova.

Avízo výzvy MAS SKCH - PRV - Rozvoj zemědělských podniků, Rozvoj regionálního podnikání

Datum: 30. 5. 2017

Avízo výzvy PRV - Fiche Rozvoj zemědělských podniků a Rozvoj regionálního podnikání.

Výzvy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
11
1
6
2
6
3
5
4
8
5
6
6
5
7
7
8
5
9
5
10
5
11
6
12
7
13
5
14
6
15
6
16
6
17
5
18
7
19
7
20
5
21
7
22
5
23
6
24
5
25
7
26
5
27
4
28
5
29
4
30
4
31
5
1
5
2
7

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:108
TÝDEN:987
CELKEM:752795

nahoru

Mohlo by Vás zajímat