Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

Probíhá úprava webových stránek.

Vzdělávání - MŠ

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

(konkrétní pravidla a podmínky budou dána výzvou)

 

 • navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;
 • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny;
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
  • např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor v MŠ, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit MŠ s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí MŠ, zajištění bezbariérovosti

 

Předpokládané podmínky pro projekty:

 • Projekty na navyšování kapacit MŠ/dětských skupin:
  • Předmětem realizace projektu je navýšení stávající kapacity dětské skupiny minimálně o 10 míst nebo je předmětem realizace projektu vznik nové dětské skupiny s kapacitou minimálně 13 míst.

  • Předmětem realizace projektu je navýšení stávající kapacity mateřské školy minimálně o 10 míst nebo je předmětem realizace projektu vznik nové mateřské školy s kapacitou minimálně 13 míst.

  • U projektu na navýšení kapacity mateřské školy nebo vznik nové mateřské školy je 15 - 30 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let věku.

  • U projektu na navýšení kapacity dětské skupiny nebo vznik nové dětské skupiny je min. 15 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let věku.

  • Referenčním dokumentem pro ověření výchozí kapacity v době podání žádosti o podporu je Rejstřík škol a školských zařízení, (provedené navýšení žadatel deklaruje v žádosti o podporu a navýšení kapacity bude kontrolován v ZZoR popř. v 1.ZoU a bude kontrolováno po celou dobu udržitelnosti projektu).

 

 • Projekty na zkvalitňování podmínek v MŠ doloží, že provoz MŠ funguje na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně veřejného zdraví“).  Realizací projektu dojde k zajištění provozu MŠ bez nutnosti uplatňovat výjimku z hygienických požadavků.

 

 • Projekty mateřských škol musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání. Projekt uvedený v SR MAP nebyl doposud využit pro jiný projekt podpořený v IROP a jeho CZV nepřesahují uvedené celkové výdaje projektu.

 

 • Výstupy projektu musí být bezbariérově dostupné - Základním požadavkem je bezbariérová toaleta a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP

 

 • Projekt je v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

 

 • Doporučená velikost projektů 1–2 mil Kč.

 

 • Soulad projektu s CLLD.

 

Další informace

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, vč. vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, vč. zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek 

 

 • demolice související s realizací projektu,
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení,
 • pořízení herních prvků,
 • úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování Studie proveditelnosti),
 • povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).

 

 • školské právnické osoby
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • církve, církevní organizace a NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti o podporu nepřetržitě vykonává veřejně prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání, školení a osvěty
 • OSS a PO OSS
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti) - je zapsán v Rejstříku škol a školských zařízení a datum zahájení činnosti je minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti o podporu

 

pozn.: uvedené odpovědi vycházejí z aktuálního stavu vyjednávání

 1. Je možné z IROP podpořit školní kuchyň a školní jídelnu? ano (pro navýšení kapacity či zajištění hygienických požadavků). 
 2. Je možné z IROP podpořit projekt na úpravu zahrady MŠ (dětského hřiště)? Ne, samostatný projekt na zahradu MŠ nelze podpořit.
 3. Bude podmínkou bezbariérovost školy? Ano, základním požadavkem bude bezbariérová toaleta a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP . Bude upřesněno ve výzvě.
 4. Jak je definována dětská skupina? Více informací na https://www.mpsv.cz/detske-skupiny.
 5. Pokud by byla záměrem rekonstrukce sociálního zařízení MŠ, je podmínkou mít vydanou výjimku KHS? Nebo lze rekonstruovat i dosud "vyhovující" zařízení? Pokud MŠ nebude navyšovat kapacitu o daný počet dětí, musí mít vydanou výjimku KHS.
 6. Mohou být podpořeny i projekty cílené POUZE na bezbariérovost? V novém období 2021-2027 není možné bezbariérovost realizovat jako samostatný projekt.
 7. U projektů na navýšení kapacity MŠ nebo vznik nové MŠ je 15 - 30 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let věku. Znamená to, že z hlediska materiálního a technického vybavení MŠ zde tato místa musí být připravena v souladu se specifickými podmínkami vztahujícími se k tomuto věku dětí. Pokud MŠ nezaplní kapacity dětmi 3-6 let, bude mít infrastrukturu uzpůsobenou i pro děti do 3 let a bude do volných kapacit přijímat děti do 3 let.
 8. Lze podpořit venkovní učebnu pro MŠ? Venkovní učebny či jiné venkovní úpravy v areálu MŠ by mělo být možné podpořit pouze v rámci nepřímých nákladů (v tzv. paušálních výdajích ve výši 7% z přímých výdajů).

   

 

 

 

 

 

Výzvy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
4
29
5
30
5
1
4
2
4
3
8
4
6
5
4
6
4
7
4
8
5
9
6
10
7
11
6
12
5
13
6
14
6
15
6
16
5
17
5
18
8
19
5
20
5
21
5
22
4
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
3

11

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:246
TÝDEN:710
CELKEM:592450

nahoru

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT