Navigace

Obsah

      ♦     Příprava nové strategie MAS „Chráníme svůj životní prostor“ na období 2021–2027
      ♦     Standardizace MAS SKCH, z.s. schválena dne 29.10.2020
      ♦     Předhled nových programů a navrhovaných oblastí podpory v PO 2021-2027
      ♦     Workshop pro rodiče žáků 9. ročníků - Jak dítě i sebe provést procesem volby budoucího studia?
      ♦     PAPLA - POZVÁNKA (28.1.2021)
 1

Na webu Strategie rozvoje obcí - MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. jsou dostupné pracovní verze analytických částí Strategického plánu rozvoje obcí, které můžete připomínkovat prostřednictvím formuláře pro sběr připomínek. - Proces připomínkování byl ukončen.

 

 
Místní Akční Skupina
Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Logo IROP a MMR

je dobrovolným společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a při získání podpory z EU a z národních programů, krajských dotačních titulů pro svůj region, především metodou LEADER neboli propojením aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku. Vznikla jako občanské sdružení se sídlem v Luži v lednu 2013.

Sdružuje všechny příznivce myšlenky, že spokojenému životu lidí je třeba aktivně pomáhat a nejlépe společně. Aktuálně zde spolupracuje 62 členů, z toho 21 obcí.
Vítáme každého, komu stojí za to ovlivňovat život svůj i svých blízkých.
Myslíme si, že o budoucnosti regionu mají rozhodovat lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby. Pokud s touto myšlenkou souhlasíte, můžeme si pomoci, pojďte do toho s námi.
členská přihláška

Území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko je tvořeno hranicemi katastrů obcí Horka, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Jenišovice, Leštinka, Lozice, Luže, Prosetín, Předhradí, Přestavlky, Rosice, Řepníky, Řestoky, Skuteč, Střemošice, Trojovice, Vrbatův Kostelec, Zájezdec, Zaječice. Jsme součástí Pardubického kraje, většina obcí je na území okresu Chrudim, pouze obec Řepníky je v okrese Ústí nad Orlicí. Na území žije 20553 obyvatel.
Vyšší nadmořská výška, členitá krajina, přítoky Chrudimky a množství menších rybníků, blízkost CHKO a řada turistických zajímavostí naznačují charakter ekologicky čistého území, ale také zodpovědnost za tento potenciál, což patří mezi stěžejní cíle strategie rozvoje území MAS SKCH.

Rozvoj regionu se dále zaměřuje na zkvalitnění života na venkově, rozvoj zaměstnanosti, podporu místního podnikání, ochranu přírody a kulturních hodnot, rozvoj cestovního ruchu a upevňování přátelského vztahu mezi veřejnou správou a občany.

Smyslem existence místních akčních skupin je mimo jiné zapojit do spolurozhodování o rozvoji regionu různé subjekty působící v daném území, neboť kdo tu žije, nejlépe posoudí místní potřeby a podmínky a společně dokážeme lépe využít např. potenciál evropských dotací.
Více o naší činnosti najdete v dalších sekcích webu MAS SKCH, nebo nás kontaktujte.

Jsme team, složený z profesionálů a nadšenců se silnou touhou a vůlí změnit náš region v něco krásného a funkčního.

Aktuality

15.01.2021

představení Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí

představení Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí

Detail Pro obce

15.01.2021

Iniciativa Zalej mě! - zapojení veřejnosti do péče o zeleň

Iniciativa Zalej mě! - zapojení veřejnosti do péče o zeleň

Detail Aktuality

15.01.2021

Pravidla spolufinancování projektů z prostředků EU se změní

Přechod do nového programového období 2021-2027 pro projekty financované z prostředků EU sebou přináší nová pravidla spolufinancování. Změna souvisí se zvýšením bohatství České republiky a jednotlivých jejích regionů, protože na projektech financových z prostředků EU se evropské peníze podílejí vždy právě podle rozvinutosti příslušných území.

Detail Aktuality

07.01.2021

Výzvy pro podnikatele

Uvažujete o investici do technologií za účelem zvýšení konkurenceschopnosti Vašeho podniku?

Detail Aktuality

15.12.2020

Priority politiky soudržnosti 2021-2027

Pět cílů hlavní investiční politiky EU

Detail Aktuality

logo