Navigace

Obsah

   ♦    SEMINÁŘE PRO NNO - TechSoup, Google for Nonprofits - VÍCE  ZDE 
            ♦    setkání odborného týmu pss     ♦      POZVÁNKA NA SETKÁNÍ PAPLA - 20.6.2019

 

  ♦    NEPŘEHLÉDNĚTE  – dotazník pro veřejnost K EVALUACI MAS !
      

Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Logo IROP a MMR

je dobrovolným společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a při získání podpory z EU a z národních programů, krajských dotačních titulů pro svůj region, především metodou LEADER neboli propojením aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku. Vznikla jako občanské sdružení se sídlem v Luži v lednu 2013.

Sdružuje všechny příznivce myšlenky, že spokojenému životu lidí je třeba aktivně pomáhat a nejlépe společně. Aktuálně zde spolupracuje 62 členů, z toho 21 obcí.
Vítáme každého, komu stojí za to ovlivňovat život svůj i svých blízkých.
Myslíme si, že o budoucnosti regionu mají rozhodovat lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby. Pokud s touto myšlenkou souhlasíte, můžeme si pomoci, pojďte do toho s námi.
členská přihláška

Území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko je tvořeno hranicemi katastrů obcí Horka, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Jenišovice, Leštinka, Lozice, Luže, Prosetín, Předhradí, Přestavlky, Rosice, Řepníky, Řestoky, Skuteč, Střemošice, Trojovice, Vrbatův Kostelec, Zájezdec, Zaječice. Jsme součástí Pardubického kraje, většina obcí je na území okresu Chrudim, pouze obec Řepníky je v okrese Ústí nad Orlicí. Na území žije 20553 obyvatel.
Vyšší nadmořská výška, členitá krajina, přítoky Chrudimky a množství menších rybníků, blízkost CHKO a řada turistických zajímavostí naznačují charakter ekologicky čistého území, ale také zodpovědnost za tento potenciál, což patří mezi stěžejní cíle strategie rozvoje území MAS SKCH.

Rozvoj regionu se dále zaměřuje na zkvalitnění života na venkově, rozvoj zaměstnanosti, podporu místního podnikání, ochranu přírody a kulturních hodnot, rozvoj cestovního ruchu a upevňování přátelského vztahu mezi veřejnou správou a občany.

Smyslem existence místních akčních skupin je mimo jiné zapojit do spolurozhodování o rozvoji regionu různé subjekty působící v daném území, neboť kdo tu žije, nejlépe posoudí místní potřeby a podmínky a společně dokážeme lépe využít např. potenciál evropských dotací.
Více o naší činnosti najdete v dalších sekcích webu MAS SKCH, nebo nás kontaktujte.

Jsme team, složený z profesionálů a nadšenců se silnou touhou a vůlí změnit náš region v něco krásného a funkčního.

Aktuality

13.05.2019

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 2019

Zástupci měst a obcí, neziskových organizací nebo škol mají vstup zdarma!

Detail Aktuality

13.05.2019

NÁRODNÍ DOTAČNÍ ZDROJE

Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů

Detail Aktuality

25.04.2019

OMNIUM / Akce a dotace v oblasti ochrany a obnovy památek / č.6-2019

Na webu Omnium zveřejněny prezentace přednášejících ze seminářů:

Detail Aktuality

20.04.2019

Dobrá zpráva - ODM Chrudimsko - Hlinecko

ODM Chrudimsko - Hlinecko získalo certifikaci oblastního destinačního managementu

Detail Aktuality

20.04.2019

Záznam koncertu Šun Devloro

podívejte se na záznam z koncertu u příležitosti oslav Mezinárodního dne Romů

Detail Aktuality

logo