Navigace

Obsah

Místní Akční Skupina
Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Logo IROP a MMR

      ♦     Příprava nové strategie MAS „Chráníme svůj životní prostor“ na období 2021–2027
      ♦     Standardizace MAS SKCH, z.s. schválena dne 29.10.2020
      ♦     Předhled nových programů a navrhovaných oblastí podpory v PO 2021-2027

      ♦     Vaše záměry - naše podpora - vyplňte zde: Průzkum zájmu o podporu v OP 2021-2027

 

1     

Hamzova léčebna ve spolupráci s MAS SKCH, z.s. vyhlašuje ke dni

1. března 2021 badatelskou soutěž "Jak se léčilo dříve"

Pravidla soutěže a další informace naleznete po rozklinutí loga BADATELNY

 

 

 

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. je dobrovolným společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a při získání podpory z EU a z národních programů, krajských dotačních titulů pro svůj region, především metodou LEADER neboli propojením aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku. Vznikla jako občanské sdružení se sídlem v Luži v lednu 2013.

Sdružuje všechny příznivce myšlenky, že spokojenému životu lidí je třeba aktivně pomáhat a nejlépe společně. Aktuálně zde spolupracuje 65 členů, z toho 23 obcí.
Myslíme si, že o budoucnosti regionu mají rozhodovat lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby. Pokud s touto myšlenkou souhlasíte, můžeme si pomoci, pojďte do toho s námi. Členská přihláška

více o nás

Aktuality

01.03.2021

nový web Paradnikraj.cz

Parádní kraj je brandem projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II, reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502

Detail Aktuality

26.02.2021

Vezmi si pytel a sbírej. Ve Skutči zapojují turisty do úklidu pomocí pytlomatů

Projít se a přitom posbírat smetí. Tak přesně tuhle kombinaci teď zkouší ve Skutči na Chrudimsku. Lidé tam mohou narazit na takzvané pytlomaty. Myšlenka je velmi jednoduchá a měla by aspoň trochu pomoct přírodě.

Detail Odpady

22.02.2021

anketa Evropský strom roku

V médiích jste mohli zaznamenat zprávu o tom, že jabloň u Lidmanů z Náchodska zastupuje Česko v anketě Evropský strom roku.

Detail Aktuality

22.02.2021

Seznamte se s novými povinnostmi při zadávání veřejných zakázek

Od 1. ledna 2021 čekají na zadavatele veřejných zakázek nové povinnosti. Ke změnám dochází na základě novely zákona o zadávání veřejných zakázek.

Detail Aktuality

15.02.2021

JAK FUNGUJE PRINCIP REUSE

Anglický termín re-use přeložíme nejspíš jako znovupoužití. Naši předkové tento přístup znali a používali. Nenutila je k tomu žádná ochrana životního prostředí, ekologie nebo bruselské směrnice. Nutilo je k tomu něco, o co pozvolna přicházíme. Rozum. Lepší, než něco vyhodit, je použít to znovu nebo tomu prodloužit životnost.

Detail Odpady

logo