Navigace

Obsah

Místní Akční Skupina
Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Logo IROP a MMR

      ♦     Příprava nové strategie MAS „Chráníme svůj životní prostor“ na období 2021–2027
      ♦     Standardizace MAS SKCH, z.s. schválena dne 29.10.2020
      ♦     Předhled nových programů a navrhovaných oblastí podpory v PO 2021-2027
 

Na webu Strategie rozvoje obcí - MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. jsou dostupné pracovní verze analytických částí Strategického plánu rozvoje obcí, které můžete připomínkovat prostřednictvím formuláře pro sběr připomínek. - Proces připomínkování byl ukončen.

 

 
 

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. je dobrovolným společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a při získání podpory z EU a z národních programů, krajských dotačních titulů pro svůj region, především metodou LEADER neboli propojením aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku. Vznikla jako občanské sdružení se sídlem v Luži v lednu 2013.

Sdružuje všechny příznivce myšlenky, že spokojenému životu lidí je třeba aktivně pomáhat a nejlépe společně. Aktuálně zde spolupracuje 65 členů, z toho 23 obcí.
Myslíme si, že o budoucnosti regionu mají rozhodovat lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby. Pokud s touto myšlenkou souhlasíte, můžeme si pomoci, pojďte do toho s námi. Členská přihláška

více o nás

Aktuality

22.02.2021

anketa Evropský strom roku

V médiích jste mohli zaznamenat zprávu o tom, že jabloň u Lidmanů z Náchodska zastupuje Česko v anketě Evropský strom roku.

Detail Aktuality

22.02.2021

Seznamte se s novými povinnostmi při zadávání veřejných zakázek

Od 1. ledna 2021 čekají na zadavatele veřejných zakázek nové povinnosti. Ke změnám dochází na základě novely zákona o zadávání veřejných zakázek.

Detail Aktuality

11.02.2021

Případová studie: Chytré bytové domy se společnou fotovoltaikou a akumulátory

Dodávky elektřiny přímým vedením od solárních panelů do bytových jednotek, tedy bez využití veřejné rozvodné sítě, jsou z technického hlediska poměrně jednoduché. Nájemcům bytů navíc přinášejí úsporu na konečné ceně elektřiny. Jako složitá se však může jevit „byrokratická“ část, tedy sepis smluv o dodávkách elektřiny, rozpočítání nákladů a nastavení dalších vztahů nad rámec obvyklé agendy společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“). Ve skutečnosti ani zde nejde o nic složitého. Pro ilustraci, jak takové smluvní nastavení může vypadat, uvádím stručný nástin realizovaného řešení.

Detail Pro obce

27.01.2021

Fundraising Friendly pro celou organizaci

Jak motivovat ostatní členy týmu, aby spolupracovali na rozvoji zdrojů? A kdy lze očekávat dlouhodobý a předvídatelný příjem z fundraisingu? Kdy si na sebe má fundraiser vydělat? Jaké jsou možnosti odměňování? Jaká jsou kritéria hodnocení práce fundraisera?

Detail Aktuality

26.01.2021

Soutěž PARÁDNÍ NÁPAD 2021!

MÁTE NÁPAD NA ZAJÍMAVÝ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR V JAKÉKOLIV OBLASTI? MÁTE NÁPAD, JAK ZLEPŠIT SVÉ OKOLÍ? NENECHÁVEJTE SI JEJ PRO SEBE A ZMĚŇTE SVĚT K LEPŠÍMU!

Detail Aktuality

logo