Navigace

Obsah

Interní směrnice

Indikátorový a evaluační plán

Směrnice SKCH monitoring a evaluace_aktualizovaná k 3. 4. 2019.pdf

Interní postupy IROP 3

Interní postupy 3 MAS SKCH_finální podepsané.pdf

Interní postupy IROP 2

Interní postupy 2 MAS SKCH_FINÁLNÍ.pdf

Směrnice o oběhu účetních dokladů

Směrnice o oběhu účetních dokladů.pdf

Směrnice o vedení pokladny

Směrnice o vedení pokladny.pdf

Směrnice o inventarizaci majetku

Směrnice o inventarizaci majetku.pdf

Archivní a skartační řád

Archivní a skartační řád.pdf

Interní postupy IROP

IP IROP MAS SKCH 2017.pdf

Interní postupy OPZ - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

OPZ - způsob hodnocení a výběru projektů.pdf

Interní postupy PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmu a zaručení transparentnosti

IP PRV.pdf

Vzor etického kodexu

Etický kodex

Etický kodex.pdf

Jednací řády

Statut a jednací řád programového výboru od 29. 10. 2018

Statut a jednací řád programového výboru_29.10.2018.pdf

Statut a jednací řád kontrolního výboru MAS SKCH

Statut a jednací řád kontrolního výboru MAS SKCH

Statut a jednací řád KV.pdf

Statut a jednací řád programového výboru ze dne 5.12.2017

Statut a jednací řád programového výboru_5.12.2017.pdf

Jednací řád výběrové komise MAS ke dni 26. 7. 2017

Jednací řád výběrová komise 26. 7. 2017.pdf

Jednací řád představenstva MAS SKCH

jednací řád představenstva.pdf

Statut a jednací řád výběrové komise MAS SKCH

statut a jednací řád výběrové komise mas skch.pdf

Jednací řád valné hromady MAS SKCH

jednací řád valné hromady mas skch.pdf

Kontrolní výbor

Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2017

Zpráva o činnost_KV_za rok 2017.pdf

Zápis z jednání kontrolního výboru 12.12.2017

Zápis+prezeční listina_Kontrolní výbor MAS_12.12.2017.pdf

Stránka

Dokumenty