Navigace

Obsah

Interní směrnice

2019
Indikátorový a evaluační plán

Směrnice SKCH monitoring a evaluace_aktualizovaná k 3. 4. 2019.pdf

Interní postupy IROP 3

Interní postupy 3 MAS SKCH_finální podepsané.pdf

2018
Archivní a skartační řád

Archivní a skartační řád.pdf

Interní postupy IROP

IP IROP MAS SKCH 2017.pdf

Interní postupy IROP 2

Interní postupy 2 MAS SKCH_FINÁLNÍ.pdf

Interní postupy OPZ - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

OPZ - způsob hodnocení a výběru projektů.pdf

Interní postupy PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmu a zaručení transparentnosti

IP PRV.pdf

Směrnice o inventarizaci majetku

Směrnice o inventarizaci majetku.pdf

Směrnice o oběhu účetních dokladů

Směrnice o oběhu účetních dokladů.pdf

Směrnice o vedení pokladny

Směrnice o vedení pokladny.pdf

Vzor etického kodexu

Etický kodex

Etický kodex.pdf

Jednací řády

2022
2022_05_10_Statut a jednací řád valné hromady

2022_05_10_Statut a jednací řád valné hromady_v00.pdf

2020
2020_07_07_Statut a jednací řád programového výboru

2020_07_07_Statut a jednací řád Programového výboru_v01_P.pdf

2020_07_07_Statut a jednací řád představenstva

2020_07_07_Statut a jednací řád Představenstva_v01_P.pdf

2020_07_07_Statut a jednací řád valné hromady

2020_07_07_Statut a jednací řád valné hromady_v00_P.pdf

2020_07_07_Statut a jednací řád výběrové komise

2020_07_07_Statut a jednací řád výběrové komise_v00.pdf

2019
Statut a jednací řád programového výboru 2.7.2019

2019_07_02_Statut a jednací řád programového výboru.pdf

Statut a jednací řád Představenstva 2.7.2019

2019_07_02_Statut a jednací řád Představenstvo.pdf

Statut a jednací řád Výběrové komise 9.7.2019

2019_07_09_Statut a jednací řád VK MAS SKCH z.s..pdf

2018
Statut a jednací řád programového výboru od 29. 10. 2018

Statut a jednací řád programového výboru_29.10.2018.pdf

Stránka

Dokumenty