Navigace

Obsah

povinná publicita

Program:              Národní program Životní prostředí

Číslo výzvy:          NPŽP 13/2021 - NPZP - 5.1.B

Název výzvy:        5.1.B - Pakt starostů a primátorů pro klima a energii - Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

 

Celkové výdaje projektu: 1 500 000 Kč

Celková dotace projektu: 1 107 000,00 Kč

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) pro MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko a zorganizování 3 Místních dnů pro klima a energii. V rámci Místních dnů bude osloveno cca 200 účastníků z řad široké veřejnosti. Předmětem podpory je rovněž zřízení jednoho pracovního místa pro pracovníka města na dohodu o provedení práce, který bude mj. zajišťovat zpracování SECAP, monitoring akčního plánu a následnou realizaci opatření z něj vycházejících.

 

Kontakt: Ing. Šváb: projekty@masskch.cz