Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS SKCH

logo

Název projektu:    

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001800

Program: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_15_003

Název výzvy: IROP výzva č 6  Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Termín realizace: 1. 5. 2016 - 31. 12. 2023

Celkové výdaje projektu: 10 747 142,11 Kč

Celková dotace projektu: 10 209 785 Kč

Projekt přispěje k posílení a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS SKCH, z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje CLLD) MAS SKCH, z.s.  Chráníme svůj životní prostor v období 2016 - 2023.

Popis projektu:

V rámci realizace projektu dojde k zajištění chodu kanceláře MAS, tedy aktivit, které směřují k naplnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Projekt je zaměřen na přípravné a podpůrné činnosti v rámci zpracování strategie CLLD a aktivity spojené s realizací strategie CLLD pro programové období 2014-2020 (administrace, vyhlašování výzev, hodnocení, výběr a kontrola projektů, monitoring a evaluace strategie, pořádání seminářů, publicita, animační aktivity SCLLD a animace škol a školských zařízení apod.). Bez realizace tohoto projektu by nebylo možné v území MAS podporovat projektové záměry žadatelů, kteří projevili zájem o finanční podporu z programových rámců Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Programu rozvoje venkova (PRV), administraci vyhlášených výzev, ke sběru projektových žádostí subjektů z území MAS, jejich administraci po celou dobu procesu projektu.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS při realizaci Strategie CLLD v programovém období 2014-2023, kde je prioritou rozvíjet a zkvalitňovat život venkovského regionu,  zvýšit aktivizaci místního potenciálu a navazovat a udržovat dlouhodobou spolupráci s partnery MAS. Dosažení těchto cílů bude zajištěno především vyhlášením a kompletní administrací výzev CLLD, poskytováním konzultací, pořádáním seminářů pro žadatele a příjemce dotací, provozními a animačními činnostmi MAS, informováním veřejnosti o realizaci SCLLD a také metodickou pomocí školám a školským zařízením s výběrem vhodných „šablon“ na území MAS SKCH, z.s.

Výsledek projektu

Výsledkem projektu bude zajištění všech provozních činností MAS SKCH, z.s., které jsou nezbytné pro správné a efektivní naplňování cílů strategie CLLD. Mezi dalšími výsledky projektu, kterých chce MAS dosáhnout, bude vzdělávání a proškolení personálu MAS, zvýšení povědomí veřejnosti o strategii MAS, zpracování interních směrnic a metodik, podpora kvalitně zpracovaných projektů včetně optimálního čerpání finanční prostředků, efektivní nastavení hodnotícího, kontrolního a monitorovacího systému.

O výsledcích projektu bude MAS pravidelně informovat veřejnost formou komunikačních prostředků (informace ve zpravodajích, výroční zpráva, web, místní média).

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekty MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
11
1
6
2
6
3
5
4
8
5
6
6
5
7
7
8
5
9
5
10
5
11
6
12
7
13
5
14
6
15
6
16
6
17
5
18
7
19
7
20
5
21
7
22
5
23
6
24
5
25
7
26
5
27
4
28
5
29
4
30
4
31
4
1
4
2
6

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:236
TÝDEN:1398
CELKEM:750351

nahoru

Mohlo by Vás zajímat