Navigace

Obsah

Zprávy

1

REKVALIFIKACE ZDARMA A MOŽNOST DOTOVANÉHO ZAMĚSTNÁNÍ

Projekt: Regionální podpora zaměstnanosti v oblasti Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015207 celý text

ostatní | 7. 4. 2021 | Autor: M K