Navigace

Obsah

 

 Zájmové skupiny  Členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jejich vymezení probíhá v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Příslušnost k dané ZS definuje člen MAS podle své převažující činnosti.

Člen MAS může být členem pouze jedné ZS. Zájmové skupiny MAS SKCH byly navrženy představenstvem spolku v duchu strategických oblastí:
Zájmová skupina 1 – Lidé - Žijeme spokojeně a zdravě, osobnostně rosteme  Zaměřený na společnost, respektive komunitu a v důsledku na člověka. Sociální rozvoj obce coby územně organizované skupiny lidí považujeme za jednu z hlavních funkcí obcí, tudíž by se zde měly najít obce, ale i jejich příspěvkové organizace a samozřejmě i některé typy neziskových organizací.

Zájmová skupina 2 – Podnikání – Podnikáme pro budoucnost s cílem zajistit hospodářský a infrastrukturální rozvoj regionu  Zde by se kromě firem a podnikatelů mohla najít ta část obcí, jejichž vedení má na prvním místě  budování především technické infrastruktury.
Zájmová skupina 3 – Příroda – Chráníme svůj životní prostor  Tato ZS může působit jako dobrá platforma pro sebedefinici řady spolků a především „angažovaných občanů“. Odlišuje se především zaměřením – člověk (komunita, spolek apod.) je tím, kdo aktivity vyvíjí, nikoli tím, kdo je cílem těchto aktivit.

Volba zájmové skupiny je součástí členské přihlášky. Vzhledem ke způsobu tvorby zájmových skupin – společně s definováním strategických oblastí, šíři jejich zaměření a způsobu jejich výběru, je zajištěna dostatečná míra otevřenosti  pro zastoupení významných zájmových skupin. Jednání všech orgánů a pracovních skupin jsou otevřená všem případným zájemcům. Zařazení členů:

 

  LIDÉ   PŘÍRODA   PODNIKÁNÍ
1 Město Hrochův Týnec 1 Obec Horka 1 Městys Chroustovice
2 Obec Jenišovice 2 Obec Hroubovice 2 Obec Lozice
3 Město Luže 3 Město Chrast 3 Obec Předhradí
4 Obec Řepníky 4 Obec Leštinka 4 SDH Štěpánov
5 Obec Řestoky 5 Obec Prosetín 5 TJ Dynamo Rosice
6 Obec Střemošice 6 Obec Přestavlky 6 SDH Bor u Chroustovic
7 Obec Trojovice 7 Obec Rosice 7 Brdíčko Jan
8 SDH Radim 8 Obec Skuteč 8 Jaroslav Kulhánek - DATO
9 SK Sokol Prosetín 9 Obec Vrbatův Kostelec 9 Tégl Miroslav
10 SDH Hrochův Týnec 10 Obec Zaječice 10 TSKC Chrast
11 SDH Bělá 11 Obec Zájezdec 11 SDH Hroubovice
12 Ratzenbek Pavel 12 ČHJ HS Podlažice 12 CristalTech s.r.o.
13 TJ Luže 13 SDH Chacholice 13 Agro Jenišovice a.s.
14 Občanské sdružení SMT Skuteč 14 SDH Rosice u Chrasti 14 Ing. Pavla Němcová
15 Romodrom o.p.s. 15 SDH Lozice 15 Samek Marcel
16 SHČMS Luže 16 Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti 16 Laduin s.r.o.
17 SDH Předhradí 17 SEKO - Skuteč spol s.r.o. 17 ARCA CZECH s.r.o.
18 TJ Sokol Radčice 18 Spolek divadelních ochotníků Heyduk    
19 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 19 Český červený kříž, m.s. Jenišovice    
20 MŠ Řestoky 20 TJ Sokol Chrast    
21 TJ Tatran Hrochův Týnec 21 Spolek přátel Hamzova parku a arboreta