Navigace

Obsah

 

 Zájmové skupiny  Členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jejich vymezení probíhá v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Příslušnost k dané ZS definuje člen MAS podle své převažující činnosti.

Člen MAS může být členem pouze jedné ZS. Zájmové skupiny MAS SKCH byly navrženy představenstvem spolku v duchu strategických oblastí:
Zájmová skupina 1 – Lidé - Žijeme spokojeně a zdravě, osobnostně rosteme  Zaměřený na společnost, respektive komunitu a v důsledku na člověka. Sociální rozvoj obce coby územně organizované skupiny lidí považujeme za jednu z hlavních funkcí obcí, tudíž by se zde měly najít obce, ale i jejich příspěvkové organizace a samozřejmě i některé typy neziskových organizací.

Zájmová skupina 2 – Podnikání – Podnikáme pro budoucnost s cílem zajistit hospodářský a infrastrukturální rozvoj regionu  Zde by se kromě firem a podnikatelů mohla najít ta část obcí, jejichž vedení má na prvním místě  budování především technické infrastruktury.
Zájmová skupina 3 – Příroda – Chráníme svůj životní prostor  Tato ZS může působit jako dobrá platforma pro sebedefinici řady spolků a především „angažovaných občanů“. Odlišuje se především zaměřením – člověk (komunita, spolek apod.) je tím, kdo aktivity vyvíjí, nikoli tím, kdo je cílem těchto aktivit.

Volba zájmové skupiny je součástí členské přihlášky. Vzhledem ke způsobu tvorby zájmových skupin – společně s definováním strategických oblastí, šíři jejich zaměření a způsobu jejich výběru, je zajištěna dostatečná míra otevřenosti  pro zastoupení významných zájmových skupin. Jednání všech orgánů a pracovních skupin jsou otevřená všem případným zájemcům. Zařazení členů:

 

  LIDÉ   PŘÍRODA   PODNIKÁNÍ
1 Obec Čankovice 1 Obec Horka 1 Městys Chroustovice
2 Město Hrochův Týnec 2 Obec Hroubovice 2 Obec Lozice
3 Obec Jenišovice 3 Město Chrast 3 Obec Předhradí
4 Město Luže 4 Obec Leštinka 4 Agro Jenišovice a.s.
5 Obec Řepníky 5 Obec Prosetín 5 ARCA CZECH s.r.o.
6 Obec Řestoky 6 Obec Přestavlky 6 Brdíčko Jan
7 Obec Střemošice 7 Obec Rosice 7 CristalTech s.r.o.
8 Obec Trojovice 8 Město Skuteč 8 David Sokol
9 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 9 Obec Vrbatův Kostelec 9 Laduin s.r.o.
10 MŠ Řestoky 10 Obec Zaječice 10 Martin Novotný
11 Spolek Mladých Tanečníků Skuteč 11 Obec Zájezdec 11 Metal Produkt Servis Praha s.r.o.
12 Ratzenbek Pavel 12 Český červený kříž, m.s. Jenišovice 12 SH ČMS - SDH Bor u Chroustovic
13 Romodrom o.p.s. 13 ČHJ HS Podlažice 13 SH ČMS - SDH Hroubovice
14 SH ČMS - SDH Bělá 14 SH ČMS - SDH Chacholice 14 SH ČMS - SDH Štěpánov
15 SH ČMS - SDH Doly 15 SH ČMS - SDH Lozice 15 Tégl Miroslav
16 SH ČMS - SDH Hrochův Týnec 16 SH ČMS - SDH Rosice 16 TJ Dynamo Rosice
17 SH ČMS - SDH Předhradí 17 SEKO - Skuteč spol s.r.o. 17 Taneční, sportovní a kulturní centrum Chrast, z. s.
18 SH ČMS - SDH Radim 18 Spolek divadelních ochotníků Hejduk v Předhradí 18 Zemědělské družstvo Předhradí
19 SH ČMS - SDH Luže 19 Spolek přátel Hamzova parku a arboreta    
20 SK SOKOL Prosetín, z.s. 20 Tělocvičná jednota Sokol Chrast    
21 Tělovýchovná jednota Luže, z.s. 21 Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti    
22 Tělocvičná jednota Sokol Radčice        
23 TJ Tatran Hrochův Týnec, z.s.