Navigace

Obsah

 

 Zájmové skupiny  Členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jejich vymezení probíhá v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Příslušnost k dané ZS definuje člen MAS podle své převažující činnosti.

Člen MAS může být členem pouze jedné ZS. Zájmové skupiny MAS SKCH byly navrženy představenstvem spolku v duchu strategických oblastí:
Zájmová skupina 1 – Lidé - Žijeme spokojeně a zdravě, osobnostně rosteme  Zaměřený na společnost, respektive komunitu a v důsledku na člověka. Sociální rozvoj obce coby územně organizované skupiny lidí považujeme za jednu z hlavních funkcí obcí, tudíž by se zde měly najít obce, ale i jejich příspěvkové organizace a samozřejmě i některé typy neziskových organizací.

Zájmová skupina 2 – Podnikání – Podnikáme pro budoucnost s cílem zajistit hospodářský a infrastrukturální rozvoj regionu  Zde by se kromě firem a podnikatelů mohla najít ta část obcí, jejichž vedení má na prvním místě  budování především technické infrastruktury.
Zájmová skupina 3 – Příroda – Chráníme svůj životní prostor  Tato ZS může působit jako dobrá platforma pro sebedefinici řady spolků a především „angažovaných občanů“. Odlišuje se především zaměřením – člověk (komunita, spolek apod.) je tím, kdo aktivity vyvíjí, nikoli tím, kdo je cílem těchto aktivit.

Volba zájmové skupiny je součástí členské přihlášky. Vzhledem ke způsobu tvorby zájmových skupin – společně s definováním strategických oblastí, šíři jejich zaměření a způsobu jejich výběru, je zajištěna dostatečná míra otevřenosti  pro zastoupení významných zájmových skupin. Jednání všech orgánů a pracovních skupin jsou otevřená všem případným zájemcům. Zařazení členů:

 

  LIDÉ   PŘÍRODA   PODNIKÁNÍ
1 Město Hrochův Týnec 1 Obec Horka 1 Městys Chroustovice
2 Obec Jenišovice 2 Obec Hroubovice 2 Obec Lozice
3 Město Luže 3 Město Chrast 3 Obec Předhradí
4 Obec Řepníky 4 Obec Leštinka 4 SDH Štěpánov
5 Obec Řestoky 5 Obec Prosetín 5 TJ Dynamo Rosice
6 Obec Střemošice 6 Obec Přestavlky 6 SDH Bor u Chroustovic
7 Obec Trojovice 7 Obec Rosice 7 Brdíčko Jan
8 SDH Radim 8 Obec Skuteč 8 Tégl Miroslav
9 SK Sokol Prosetín 9 Obec Vrbatův Kostelec 9 TSKC Chrast
10 SDH Hrochův Týnec 10 Obec Zaječice 10 SDH Hroubovice
11 SDH Bělá 11 Obec Zájezdec 11 CristalTech s.r.o.
12 Ratzenbek Pavel 12 ČHJ HS Podlažice 12 Agro Jenišovice a.s.
13 TJ Luže 13 SDH Chacholice 13 Ing. Pavla Němcová
14 Občanské sdružení SMT Skuteč 14 SDH Rosice u Chrasti 14 Samek Marcel
15 Romodrom o.p.s. 15 SDH Lozice 15 Laduin s.r.o.
16 SHČMS Luže 16 Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti 16 ARCA CZECH s.r.o.
17 SDH Předhradí 17 SEKO - Skuteč spol s.r.o. 17 Martin Novotný
18 TJ Sokol Radčice 18 Spolek divadelních ochotníků Heyduk 18 David Sokol
19 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 19 Český červený kříž, m.s. Jenišovice 19 ZD Předhradí
20 MŠ Řestoky 20 TJ Sokol Chrast    
21 TJ Tatran Hrochův Týnec 21 Spolek přátel Hamzova parku a arboreta    
22 SDH Doly