Navigace

Obsah

 Zájmové skupiny  Členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jejich vymezení probíhá v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Příslušnost k dané ZS definuje člen MAS podle své převažující činnosti.

Člen MAS může být členem pouze jedné ZS. Zájmové skupiny MAS SKCH byly navrženy představenstvem spolku v duchu strategických oblastí:
Zájmová skupina 1 – Lidé - Žijeme spokojeně a zdravě, osobnostně rosteme  Zaměřený na společnost, respektive komunitu a v důsledku na člověka. Sociální rozvoj obce coby územně organizované skupiny lidí považujeme za jednu z hlavních funkcí obcí, tudíž by se zde měly najít obce, ale i jejich příspěvkové organizace a samozřejmě i některé typy neziskových organizací.

Zájmová skupina 2 – Podnikání – Podnikáme pro budoucnost s cílem zajistit hospodářský a infrastrukturální rozvoj regionu  Zde by se kromě firem a podnikatelů mohla najít ta část obcí, jejichž vedení má na prvním místě  budování především technické infrastruktury.
Zájmová skupina 3 – Příroda – Chráníme svůj životní prostor  Tato ZS může působit jako dobrá platforma pro sebedefinici řady spolků a především „angažovaných občanů“. Odlišuje se především zaměřením – člověk (komunita, spolek apod.) je tím, kdo aktivity vyvíjí, nikoli tím, kdo je cílem těchto aktivit.

Volba zájmové skupiny je součástí členské přihlášky. Vzhledem ke způsobu tvorby zájmových skupin – společně s definováním strategických oblastí, šíři jejich zaměření a způsobu jejich výběru, je zajištěna dostatečná míra otevřenosti  pro zastoupení významných zájmových skupin. Jednání všech orgánů a pracovních skupin jsou otevřená všem případným zájemcům. Zařazení členů:

 

LIDÉ PŘÍRODA PODNIKÁNÍ
Hrochův Týnec Horka Chroustovice
Jenišovice Hroubovice Lozice
Luže Chrast Předhradí
Řepníky Leštinka Brdíčko Jan
Řestoky Prosetín Kulhánek Jaroslav
Střemošice Přestavlky SDH Bor u Chroustovic
Trojovice Rosice SDH Štěpánov
DialogNet, s.             Skuteč TJ Dynamo Rosice
Oldřich Drnec Vrbatův Kostelec Tégl Miroslav
Ing. František Mihulka Zaječice TSKC Chrast
Ratzenbek Pavel Zájezdec SDH Hroubovice
SDH Bělá     Český červený kříž CristalTech sro
SDH Hrochův Týnec ČHJ Hasičský sbor Podlažice Strojmont sro
SK Sokol Prosetín TJ Sokol Chrast Agro Jenišovice as
SMT Skuteč Kopecký Karel Ing Pavla Němcová
TJ Luže SDH Chacholice Laduin sro
Romodrom o.p.s. SDH Lozice  
SHČMS Luže SDH Radim  
SDH Předhradí SDH Rosice u Chrasti  
TJ Sokol Radčice SEKO - Skuteč spol s.r.o.  
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Spolek divadelních ochotníků Heyduk  
  ZD Rosice  
  Spolek přátel Hamzova parku a arboreta