Navigace

Obsah

Výroční zprávy

2019
Výroční zpráva MAS SKCH 2018

Výroční zpráva MAS SKCH za rok 2018.pdf

2018
Výroční zpráva MAS SKCH, z.s. za rok 2017

výroční zpráva MAS SKCH 2017_finall.pdf

2017
Výroční zpráva MAS SKCH 2013

2013_výroční zpráva mas skch o.s.pdf

Výroční zpráva MAS SKCH 2014 o.s.

2014_výroční zpráva mas skch o.s.pdf

Výroční zpráva MAS SKCH 2015

2015_výroční zpráva mas skch z.s..pdf

Výroční zpráva MAS SKCH 2016

výroční zpráva mas skch, z.s. za rok 2016.pdf

Výzvy

2017
Aktuální výzvy 2015

2015_01_aktuální výzvy.pdf

Tréninková výzva – Žádost o dotaci

zadost o dotaci.pdf

Tréninková výzva – Žádost o proplacení dotace

zadost o proplaceni dotace.pdf

Tréninková výzva k předkládání žádosti o dotaci v rámci programu rozvoje venkova ČR

2014_02_05_treninkova vyzva prv.pdf

Výzvy 2015

2015_02_02_vyzvy.pdf

Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016

2015_01_06_zvýšení bezbečnosti dopravy.pdf

Zpráva auditora

2020
Zpráva nezávislého auditora za rok 2018

Zpráva auditora 2018.pdf

Zpráva nezávislého auditora za rok 2019

2020_06_05_zpráva auditora 2019_komplet2.pdf

2018
Zpráva nezávislého auditora za rok 2017

Zpráva nezávislého auditora za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.pdf

Zpráva nezávislého auditora za rok 2017 - projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Zpráva nezávislého auditora o ověřovací zakázce dle ISAE 3000 - 1800 IROP.pdf

Stránka

Dokumenty