Navigace

Obsah

Výběrová komise

Zpráva o činnosti výběrové komise za rok 2017

Zpráva o činnosti_VK_za rok 2017.pdf

Zpráva o činnosti výběrové komise za rok 2016

zpráva o činnosti_vk_za rok 2016.pdf

Zápis ze schůze výběrové komise – kritéria hodnocení projektů

zápis-ze-schůze-výběrové-komise-mas-skch-luže-13.docx

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského listu.pdf

Výroční zprávy

Výroční zpráva MAS SKCH 2018

Výroční zpráva MAS SKCH za rok 2018.pdf

Výroční zpráva MAS SKCH, z.s. za rok 2017

výroční zpráva MAS SKCH 2017_finall.pdf

Výroční zpráva MAS SKCH 2016

výroční zpráva mas skch, z.s. za rok 2016.pdf

Výroční zpráva MAS SKCH 2015

2015_výroční zpráva mas skch z.s..pdf

Výroční zpráva MAS SKCH 2014 o.s.

2014_výroční zpráva mas skch o.s.pdf

Výroční zpráva MAS SKCH 2013

2013_výroční zpráva mas skch o.s.pdf

Výzvy

Výzvy 2015

2015_02_02_vyzvy.pdf

Aktuální výzvy 2015

2015_01_aktuální výzvy.pdf

Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016

2015_01_06_zvýšení bezbečnosti dopravy.pdf

Tréninková výzva – Žádost o proplacení dotace

zadost o proplaceni dotace.pdf

Tréninková výzva – Žádost o dotaci

zadost o dotaci.pdf

Tréninková výzva k předkládání žádosti o dotaci v rámci programu rozvoje venkova ČR

2014_02_05_treninkova vyzva prv.pdf

Zpráva auditora

Zpráva nezávislého auditora za rok 2017

Zpráva nezávislého auditora za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.pdf

Zpráva nezávislého auditora za rok 2017 - projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Zpráva nezávislého auditora o ověřovací zakázce dle ISAE 3000 - 1800 IROP.pdf

Stránka

Dokumenty