Navigace

Obsah

Výzvy

Tréninková výzva – Žádost o proplacení dotace

zadost o proplaceni dotace.pdf

Tréninková výzva – Žádost o dotaci

zadost o dotaci.pdf

Tréninková výzva k předkládání žádosti o dotaci v rámci programu rozvoje venkova ČR

2014_02_05_treninkova vyzva prv.pdf

Zpráva auditora

Zpráva nezávislého auditora za rok 2017

Zpráva nezávislého auditora za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.pdf

Zpráva nezávislého auditora za rok 2017 - projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Zpráva nezávislého auditora o ověřovací zakázce dle ISAE 3000 - 1800 IROP.pdf

Stránka

Dokumenty