Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

Animace škol - šablony I, II, IROP

Animace škol a školských zařízení 1/2019
 
Animace škol a školských zařízení 2/2018

Volnočasové centrum Luže 29.5.2018

 
GDPR pro školy

Co se týče GDPR ve školách, MŠMT se maximálně snažilo s dostatečným předstihem školám pomoci se na změnu související s GDPR připravit. Ještě před účinností nařízení doporučovalo MŠMT zkontrolovat, jakým způsobem je s osobními údaji ve školách nakládáno, a případně přizpůsobit procesy novým požadavkům. K tomu by měly školám pomoci podrobné materiály připravené a vydané MŠMT (Metodická pomůcka k aplikaci GDPR a ryze praktický Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách), které jsou školám k dispozici a které si kladou za cíl jim zásadně zjednodušit přípravu na účinnost nařízení. Veškeré metodické materiály konzultovalo MŠMT s gestory problematiky, tedy s Ministerstvem vnitra a Úřadem pro ochranu osobních údajů.Ve všech krajích byli ředitelé škol proškoleni zaměstnanci MŠMT, a to prostřednictvím Národního institutu dalšího vzdělávání.

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR najdete ZDE

Informace ze semináře pro školy 2.10.2018
Informace ze semináře pro školy 25.1.2018

 

Informace o šablonách pro mateřské a základní školy 2017

Více informací naleznete ZDE


 

Zobrazeno 1-30 ze 33
Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon (březen 2021) 1

Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon (březen 2021)

Datum: 23. 3. 2021

V souvislosti s aktuálním vývojem pandemie COVID-19 vydává ŘO OP VVV aktualizovanou 3. verzi dokumentu Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon.

1

Webinář pro pedagogy a rodiče - Podpora dítěte ve volbě studijního oboru

Datum: 13. 1. 2021

Podpora dítěte ve volbě studijního oboru

Novinky ze šablon 01/2020 1

Novinky ze šablon 01/2020

Datum: 28. 5. 2020

Novinky ze šablon 01/2020

Šablony II Otázky a odpovědi nasbírala Lucie Winklerová 1

Šablony II Otázky a odpovědi nasbírala Lucie Winklerová

Datum: 20. 5. 2020

Šablony II Otázky a odpovědi nasbírala Lucie Winklerová

1

Pomoc školám s distančním plněním výstupů v Šablonách II

Datum: 9. 4. 2020

Připravili jsme proto několik řešení, jak umíme školám pomoci s plněním výstupů šablon i v době zavření škol.

Desatero ředitele školy v době krize 2

Desatero ředitele školy v době krize

Datum: 3. 4. 2020

Publikujeme desatero doporučení a rad pro ředitelky a ředitele škol v době koronavirové krize.

SDĚLENÍ ŘÍDICÍHO ORGÁNU OP VVV k realizaci Šablon 1

SDĚLENÍ ŘÍDICÍHO ORGÁNU OP VVV k realizaci Šablon

Datum: 31. 3. 2020

Výzva č. 02_18_064 - Šablony II – pro hlavní město Praha
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II – mimo hlavní město Praha
Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR
Výzva č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II – VRR

projekt SRP, NPI ČR Pardubice, Realizace šablon, provoz konzultační linky, pokyny 1

projekt SRP, NPI ČR Pardubice, Realizace šablon, provoz konzultační linky, pokyny

Datum: 19. 3. 2020

Dobrý den,
posíláme aktualitu z OP VVV Šablony II – provoz konzultační linky v omezeném režimu.

ŠABLONY Zveřejnění dokumentu: Upozornění k personálním šablonám 1

ŠABLONY Zveřejnění dokumentu: Upozornění k personálním šablonám

Datum: 6. 3. 2020

ŠABLONY Zveřejnění dokumentu: Upozornění k personálním šablonám

PODPORA NADÁNÍ A ROZVOJ SÍTĚ NADÁNÍ ZE ŠABLON (ESF)

Datum: 26. 9. 2019

Podpora nadání a rozvoj sítě nadání

Přednášky pro Vaši školu - aktuální situace v životě a pozvánka na Kulaté stoly 1

Přednášky pro Vaši školu - aktuální situace v životě a pozvánka na Kulaté stoly

Datum: 13. 9. 2019

Šance pro Tebe nabízí

Oslovení ke spolupráci - akreditované DVPP

Datum: 27. 5. 2019

INFRA, s.r.o. - obracíme se na Vás s nabídkou spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Návod, jak přidat uživatele do role editora

Datum: 11. 2. 2019

Návod, jak přidat uživatele do role editora

ČASTÉ OTÁZKY - PRŮVODCE ZAMĚSTNAVATELŮ 1

ČASTÉ OTÁZKY - PRŮVODCE ZAMĚSTNAVATELŮ

Datum: 2. 2. 2019

Poznámka editorů: Při zpracování průvodce a častých otázek jsme vycházeli z platné legislativy a zkušeností škol a firem zapojených do projektu Pospolu a dalších sledovaných aktivit NÚV. Jsme si vědomi, že praxe jednotlivých škol a firem se může v jednotlivostech lišit stejně jako výklad právních předpisů orgány veřejné správy. Doporučujeme proto brát průvodce a odpovědi na otázky jako inspiraci při hledání vlastního způsobu řešení, nikoli jako dogma.

podklady setkání k animaci škol a školských zařízení 2.10.2018 2

podklady setkání k animaci škol a školských zařízení 2.10.2018

Datum: 5. 10. 2018

podklady setkání k animaci škol a školských zařízení 2.10.2018

AVÍZO VÝZEV Č. 02_18_063 (VÝZVA PRO MÉNĚ ROZVINUTÉ REGIONY) A 02_18_064 (VÝZVA PRO VÍCE ROZVINUTÝ REGION – HL. M. PRAHA) ŠABLONY II 2

AVÍZO VÝZEV Č. 02_18_063 (VÝZVA PRO MÉNĚ ROZVINUTÉ REGIONY) A 02_18_064 (VÝZVA PRO VÍCE ROZVINUTÝ REGION – HL. M. PRAHA) ŠABLONY II

Datum: 21. 2. 2018

AVÍZO VÝZEV Č. 02_18_063 (VÝZVA PRO MÉNĚ ROZVINUTÉ REGIONY) A 02_18_064 (VÝZVA PRO VÍCE ROZVINUTÝ REGION – HL. M. PRAHA) ŠABLONY II

INFORMACE K DOTAZNÍKOVÉMU ŠETŘENÍ V PŘIPRAVOVANÉ VÝZVĚ ŠABLONY II 1

INFORMACE K DOTAZNÍKOVÉMU ŠETŘENÍ V PŘIPRAVOVANÉ VÝZVĚ ŠABLONY II

Datum: 21. 2. 2018

INFORMACE K DOTAZNÍKOVÉMU ŠETŘENÍ V PŘIPRAVOVANÉ VÝZVĚ ŠABLONY II

Matice způsobilosti výdajů 1

Matice způsobilosti výdajů

Datum: 19. 2. 2018

Centrum pro regionální rozvoj zveřejňuje přehledy způsobilosti výdajůk vybraným specifickým cílů IROP. Přehledy obsahují nejčastější příkladyuplatňovaných výdajů z daných specifických cílů, včetně označení jejichzpůsobilosti/nezpůsobilosti a vazby na hlavní nebo vedlejší aktivityprojektu. Přehledy budou dle potřeby aktualizované a rozšiřované i na další specifické cíle IROP.

ETIK – konference o moderních technologiích za účasti premiéra B.Sobotky

Datum: 8. 3. 2017

Možnostem, jak mohou chytrá řešení usnadnit občanům jejich běžný život, byla věnována konference s názvem Moderní technologie ve službách státu a občanů.

logo

Zneužití kontaktů a informací od NS MAS firmou ABC MUSIC®, v.o.s.

Datum: 22. 2. 2017

V součinnosti s MŠMT Vás informujeme o zneužití kontaktů a informací od NS MAS firmou ABC MUSIC, která v nabídce semináře Sfumato použila v emailu odkaz na web NS MAS a na databázi MAS a uvedla nepravdivé informace o úhradě faktury za seminář pro školy z dotací MAS.

Valná hromada NS MAS 2017

Datum: 18. 2. 2017

Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. se bude konat 16. března 2017 ve Hranicích (Divadlo Stará střelnice, Sady Čs. legií 770, 753 01 Hranice).

Odborné vzdělávání může mít prestiž 1

Odborné vzdělávání může mít prestiž

Datum: 4. 12. 2016

Ve všech státech Evropské unie se od 5. do 9. prosince uskuteční Evropský týden odborných dovedností. Má upozornit na to, že odborné vzdělávání, kterým v České republice prochází více než 70 procent populace, je cestou k dobrému uplatnění na trhu práce. Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) se do danéh

SEMINÁŘ ZELENÁ UČEBNA

SEMINÁŘ ZELENÁ UČEBNA

Datum: 29. 11. 2016

V rámci spolupráce mezi MAP i MAS si vás dovolujeme informovat o zajímavé akci – seminář Zelená učebna, protože řada našich škol a školek plánuje obdobně zaměřené venkovní učebny.

prezentace ze semináře pro zájmové a neformální vzdělávání

Datum: 26. 10. 2016

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky uskutečnily seminář pro žadatele k 56. výzvě „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a 57. výzvě „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“, které byly vyhlášeny dne 6. října 2016 v rámci specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

Opatření k jednodušší a rychlejší administraci projektů IROP

Datum: 12. 10. 2016

V prezentaci se dozvíte, jak a v čem vám pomůže Centrum pro regionální rozvoj ČR při podávání žádostí do IROP. Jedná se např.:

Výzva č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Datum: 8. 10. 2016

Dne 6. října 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje výzvu č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ (současně je vyhlášena výzva č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

Doplnění informací pro ZŠ

Datum: 27. 9. 2016

Doplnění ze semináře k výzvě 46 a 47 – IROP – základní školy – září 2016

Informace k výzvě pro ZŠ

Datum: 27. 9. 2016

Pro školy SC 2.4
Plánujete přistavět učebnu, stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:

ŠABLONY – zveřejnění příloh ke zprávám o realizaci projektu

Datum: 27. 9. 2016

Dnes (27.9.2016) byly na webových stránkách MŠMT zveřejněny přílohy ke zprávám o realizaci projektu, na které některé školy netrpělivě čekaly:

Pro žadatele a příjemce – školy

Datum: 27. 9. 2016

.

Zobrazeno 1-30 ze 33

Komunita MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
5
29
4
30
4
31
5
1
5
2
7
3
4
4
4
5
4
6
5
7
11
8
6
9
4
10
3
11
4
12
3
13
3
14
3
15
4
16
4
17
3
18
4
19
4
20
4
21
4
22
5
23
6
24
4
25
5
26
5
27
4
28
4
29
4
30
3

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:117
TÝDEN:1856
CELKEM:760496

nahoru

Mohlo by Vás zajímat