Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

Dotační info

Brozura Narodní programy a dotace
NÁRODNÍ DOTAČNÍ ZDROJE

Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů

Zobrazeno 1-30 ze 81
MAS SKCH

Aktuální přehled dotací v energetice a na ochranu klimatu

Datum: 1. 10. 2023

Úspory energií v podnikatelských objektech (nově zateplení objektu, nová střecha s FVE, FVE s akumulací, zelená ekologická střecha, nová okna a dveře, nové rozvody všech médií, nový zdroj tepla OZE, kogenerační jednotka, větrná elektrárna, zachytávání dešťové vody, jezírka a rybníčky aj.

Záznam webináře k dotacím na vybudování a úpravy zahrad a venkovních areálů v přírodním stylu

Datum: 2. 8. 2022

Podívejte se na záznam webináře k dotacím na vybudování a úpravy zahrad a venkovních areálů v přírodním stylu

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov 1

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

Datum: 10. 2. 2022

Příjem žádostí: 1.12.2021 - 30.9.2022 Alokace: 3 285 000 000 Kč

Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje (rok 2022) 1

Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje (rok 2022)

Datum: 7. 1. 2022

Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje (rok 2022)

MMR: Do regionů půjde v letech 2021-2027 z IROP téměř 8,5 mld. Kč 2

MMR: Do regionů půjde v letech 2021-2027 z IROP téměř 8,5 mld. Kč

Datum: 30. 11. 2021

MMR: Do regionů půjde v letech 2021-2027 z IROP téměř 8,5 mld. Kč

IROP 2021-2027 Vzdělávací infrastruktura 1

IROP 2021-2027 Vzdělávací infrastruktura

Datum: 15. 11. 2021

IROP 2021-2027 Vzdělávací infrastruktura

Dotace na vybudování, rekonstrukci nebo modernizace hřiště  pro obce do 3000 obyvatel 1

Dotace na vybudování, rekonstrukci nebo modernizace hřiště pro obce do 3000 obyvatel

Datum: 15. 11. 2021

Dotace na vybudování, rekonstrukci nebo modernizace hřiště pro obce do 3000 obyvatel

Nová výzva pro ochranu přírody a krajiny 2

Nová výzva pro ochranu přírody a krajiny

Datum: 29. 9. 2021

Od 20. září 2021 spouštíme příjem žádostí o dotaci do nové výzvy číslo 158. Celková částka výzvy je 40 mil. Kč. Výše podpory je až 85 % z celkových způsobilých výdajů. Výzva je určena především pro připravené projekty v oblasti zajištění biodiverzity.

Na sázení stromů MŽP přidává dalších 350 milionů korun 2

Na sázení stromů MŽP přidává dalších 350 milionů korun

Datum: 26. 7. 2021

Už od 2. srpna bude pokračovat úspěšný program Ministerstva životního prostředí zaměřený na sázení listnatých stromů po celé republice. Díky němu MŽP opět podpoří individuální výsadby zeleně v obcích i v komunitách jako doposud, nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované NNO.

Příprava realizace energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2021 - VÝZVA č. 9/2021 1

Příprava realizace energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2021 - VÝZVA č. 9/2021

Datum: 26. 7. 2021

2F - Příprava realizace energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2021

RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK – MK ČR – NA ROK 2022 2

RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK – MK ČR – NA ROK 2022

Datum: 26. 5. 2021

Dotace na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

INFORMAČNÍ CENTRA KNIHOVEN – MK ČR – VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN VISK 3

INFORMAČNÍ CENTRA KNIHOVEN – MK ČR – VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN VISK

Datum: 26. 5. 2021

Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (podprogram Informační centra veřejných knihoven) na projekty vedoucí k modernizaci a transformaci veřejných knihoven na knihovny a informační centra multimediálního charakteru.

POSÍLENÍ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – IROP – VÝZVA Č. 96 2

POSÍLENÍ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – IROP – VÝZVA Č. 96

Datum: 26. 5. 2021

Dotace na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

VÝZVA LETNÍ KEMPY 2021 1

VÝZVA LETNÍ KEMPY 2021

Datum: 6. 4. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsle

MŽP posílá 60 milionů korun na adaptaci na změnu klimatu – výsadbu stromů nebo tvorbu tůní a mokřadů 2

MŽP posílá 60 milionů korun na adaptaci na změnu klimatu – výsadbu stromů nebo tvorbu tůní a mokřadů

Datum: 5. 3. 2021

Desítky milionů korun posílá Ministerstvo životního prostředí na zlepšení stavu krajiny, především na její schopnost zadržovat vodu a pomáhat tak proti suchu. Speciálně vyhrazených je 20 milionů korun na výsadbu stromů mimo lesy ve volné krajině jako součást společné iniciativy Nadace Partnerství a

Jak pečovat o životní prostředí? Vzdělání dětí podpoří dotace 2

Jak pečovat o životní prostředí? Vzdělání dětí podpoří dotace

Datum: 5. 3. 2021

Ministerstvo životního prostředí podpoří environmentální vzdělávání (EVVO). Na projekty, které zlepší povědomí dětí o životním prostředí, vyčlenilo 40 milionů z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace směřují do nových i navazujících vzdělávacích programů zaměřených na témata změny kl

Dotační výzvy - Národní sportovní agentura 1

Dotační výzvy - Národní sportovní agentura

Datum: 19. 2. 2021

Dotační výzvy - Národní sportovní agentura

Obce, které chtějí lepší klima, mohou žádat o dotaci 2

Obce, které chtějí lepší klima, mohou žádat o dotaci

Datum: 13. 1. 2021

Samosprávy sdružené v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima si mohou požádat o dotaci až dva miliony korun. Nová dotační výzva rezortu životního prostředí se otevře v únoru a nabídne peníze na zpracování Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima, ale také například na organi

Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II 1

Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II

Datum: 5. 1. 2021

Dotační programy projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II

Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně 2

Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně

Datum: 4. 1. 2021

Příjem žádostí: 3.12.2020 - 31.3.2021 Alokace: 100 000 000 Kč
Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či rea

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď, vyzývá obce MŽP 2

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď, vyzývá obce MŽP

Datum: 27. 8. 2020

Zcela nový dotační titul Ministerstva životního prostředí urychlí čerpání evropských peněz po roce 2021 a do obcí tak přivede kvalitní pitnou vodu v co nejkratším čase. MŽP obcím od 1. září letošního roku nabídne čtvrt miliardy korun na projektovou přípravu budoucích investičních záměrů na dodávky a

PROGRAM EFEKT - Energetické úspory 1

PROGRAM EFEKT - STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

Datum: 22. 7. 2020

2D - Energetický management 2020
2E - Zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC 2020
2G - Zpracování územní energetické koncepce 2020
2H - Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce 2020
2F - Příprava energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2020

NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů) 1

NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů)

Datum: 22. 7. 2020

Cílem výzvy je:
zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody

Výzva č. 1/2020: Národní síť EVVO 2

Výzva č. 1/2020: Národní síť EVVO

Datum: 22. 7. 2020

Příjem žádostí: 1.7.2020 - 30.10.2020 Alokace: 15 000 000 Kč
Celkem 15 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR na ekologické výukové programy pro děti předškolního a školního věku. Příspěvky jsou určeny pro ekocentra a střediska ekologické vý

Více zeleně a vláhy do ulic měst a obcí. Norské fondy nabízí miliony na ozelenění zastavěné krajiny 2

Více zeleně a vláhy do ulic měst a obcí. Norské fondy nabízí miliony na ozelenění zastavěné krajiny

Datum: 22. 7. 2020

Ulice měst, obcí a jejich okolí oživí v blízké budoucnosti nové stromy, louky, zelené fasády, jezírka a různé vodní prvky. Státní fond životního prostředí ČR nabízí 104 milionů korun z Norských fondů na výstavbu zeleno-modré infrastruktury a realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Prostředk

Modernizační fond nabídne 120 miliard korun 1

Modernizační fond nabídne 120 miliard korun

Datum: 22. 7. 2020

Státní fond životního prostředí se v současnosti aktivně podílí na přípravě a administraci několika nových finančních nástrojů, jejich prostředky budou cílit na podporu nízkouhlíkové energetiky, inovací i změnu klimatu.

Výzva ŠKODA STROMKY 1

Výzva ŠKODA STROMKY

Datum: 16. 7. 2020

Představení programu:
Již čtrnáctým rokem bude společnost ŠKODA AUTO obohacovat českou krajinu o nové stromy. Cílem grantového programu ŠKODA Stromky je vysadit „Za každý prodaný vůz jeden strom”. Nadace rozvoje občanské společnosti se stala odborným garantem grantového procesu a poskytovatelem nadačního příspěvku.

VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU „PODPORA FINANCOVÁNÍ PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI UČITELŮ DO NÁROKU PHMAX V MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH“ NA ROK 2020 1

VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU „PODPORA FINANCOVÁNÍ PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI UČITELŮ DO NÁROKU PHMAX V MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH“ NA ROK 2020

Datum: 23. 6. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020.

Dotace Dešťovka 1

Dotace Dešťovka

Datum: 30. 3. 2020

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu 2

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu

Datum: 8. 1. 2020

Číslo: 107
Platnost od: 7. 1. 2020 06:00
Platnost do: 10. 3. 2020 14:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 7. 1. 2020 06:00
Alokace v Kč: 200 000 000

Zobrazeno 1-30 ze 81

Činnost

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
4
4
2
5
2
6
3
7
2
8
2
9
3
10
4
11
4
12
2
13
5
14
3
15
2
16
3
17
2
18
3
19
3
20
4
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
4
29
3
30
8
1
4
2
4
3
3
4
4
5
4

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:112
TÝDEN:112
CELKEM:731727

nahoru

Mohlo by Vás zajímat