Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

Komunitní projednávání

                                                                      

Na měsíc květen jsou plánovány první výzvy MAS SKCH. Jak vlastně probíhá proces hodnocení a výběru projektů? Jak je zajištěna objektivnost hodnocení?

Postup je podrobně popsán v interních směrnicích MAS, které schvaluje představenstvo spolku, ve spolupráci s předsedy výběrové komise a kontrolního výboru. Postup je podrobně konzultován s příslušnými řídicími orgány vybraných operačních programů (IROP, PRV a OPZ) a teprve po jejich schváleni se jimi orgány MAS řídí.

MAS připraví výzvu – ŘO ji schválí. MAS vyhlásí výzvu – uspořádá informační seminář pro žadatele – Po ukončení příjmu žádostí kancelář MAS vyhodnotí dle schválených postupů formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. Výsledky jednotlivých kroků zveřejňuje MAS průběžně na svých webových stránkách. Tam také naleznete aktuální lhůty a termíny související s hodnocením. Věcné hodnocení provádí výběrová komise za spolupráce expertů (popř. využití expertních posudků). V případě nesouhlasu žadatele je vypracován postup kontrolního výboru. ŘO vše kontroluje, provede závěrečné ověření způsobilosti a kdykoli se může procesu hodnocení na MAS účastnit.

Podrobný popis jednotlivých kroků – metodiku hodnocení žádostí o podporu -  naleznete vždy v rámci úplného znění vyhlašovaných výzev k předkládání žádostí, spolu se všemi důležitými dokumenty pro zpracování a následnou administraci Vašich projektů.

Důležitým momentem v procesu hodnocení projektů je zajištění nestrannosti a objektivity, popř. ošetření střetu zájmů. Každý projekt hodnotí dva nezávislí hodnotitelé za pomoci připravených hodnotících kritérií (musí být schválena ŘO a jsou součástí výzvy). O návrhu pořadí projektů rozhoduje celá výběrová komise a dále jej schvaluje programový výbor (představenstvo spolku). Každý účastník procesu hodnocení podepisuje před zahájením hodnocení Etický kodex.

Za osobní zájem se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.

Podávat žádosti do výzev MAS mohou jak členové, tak nečlenové MAS, pokud mají bydliště, sídlo nebo provozovnu na území MAS SKCH, nebo v daném území prokazatelně působí. Členové MAS však mohou aktivně ovlivňovat další činnost spolku, využívat informace, kterými spolek disponuje, prakticky směřovat charakter a kvalitu života na území. Na území České republiky nenajdete obdobnou organizaci, která vždy spravedlivě respektuje zájem všech členů (veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru). Růst prestiže MAS dokládá i rovnoměrně se zvyšující zájem o členství v této ojedinělé organizaci, která se věnuje lokálnímu rozvoji dle potřeb obyvatel. Chcete-li se stát naším členem, stačí vyplnit přihlášku, budeme vás kontaktovat. Kancelář MAS.

 MAS SKCH - Strategie SCLLD

Činnost

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
11
1
6
2
6
3
5
4
8
5
6
6
5
7
7
8
5
9
5
10
5
11
6
12
7
13
5
14
6
15
6
16
6
17
5
18
7
19
7
20
5
21
7
22
5
23
6
24
5
25
7
26
5
27
4
28
5
29
4
30
4
31
5
1
5
2
7

Vize MAS SKCH, z.s. 2024-2028

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:132
TÝDEN:1011
CELKEM:752819

nahoru

Mohlo by Vás zajímat