Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

Udržitelnost projektů IROP

Udržitelnost projektů IROP

 

MAS vyhlásila poslední 12. výzvu IROP v roce 2021, tím však programové období 2014–2020 pro příjemce neskončilo a mnohým z nich právě běží udržitelnost projektů v délce 5 let. I v tomto období je nutné dále monitorovat celý projekt.

 

Příjemce má v době udržitelnost povinnost:

 

 • každých dvanáct měsíců od zahájení udržitelnosti podávat v MS2014+ Průběžnou ZoU projektu, 
 • řádně vést účetní evidenci majetku pořízeného z dotace a výstup z této evidence předkládat jako přílohu ZoU
 • doložit se závěrečnou ZoU projektu přepočet finanční mezery a maximální výše dotace 
 • do 10 pracovních dnů ode dne ukončení udržitelnosti podat v MS2014+ Závěrečnou ZoU projektu 
 • udržet dosažené cíle a výstupy projektu – dle studie proveditelnosti,
 • dodržovat pravidla publicity,
 • prokázat naplnění a udržení indikátoru,
 • informovat CRR o všech zahájených externích kontrolách,
 • informovat CRR a MAS o všech změnách v projektu,
 • monitorovat příjmy projektu do uzavření programu EK,
 • řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu- dokumentace a doklady musí být označeny např. číslem projektu,
 • veškerý pořízený majetek používat k účelu, ke kterému se zavázal v žádosti o podporu.

 

Kroky a povinnosti vztahující se k době udržitelnosti jsou zpracovány na https://www.crr.cz/irop/projekt/udrzitelnost-projektu/

 

Kde současně naleznete pomůcky jako:

Seznamy povinných příloh ZoU 

Kontrolní listy ZoU.

 

Nejen při přípravě monitorovacích zpráv se na nás neváhejte obrátit.

 

   Ing. Hana Kubičková manažer projektů  IROP

    tel: +420 737 133 865, email: kubickova@masskch.cz

 

Výzvy

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Stavební úpravy a pořízení vybavení učebny VT

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:81
TÝDEN:1109
CELKEM:610693

nahoru

Mohlo by Vás zajímat