Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

Výzva č. 5/2023: Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – obce a kraje

Výzva je určena obcím a dalším samosprávným celkům na projekty zadržování vody v krajině, jako jsou revitalizace vodních toků a niv, budování tůní, obnova malých vodních nádrží a realizace dalších protipovodňových opatření.

Příjem žádostí: 7.6.2023 - 30.6.2024 Alokace: 100 000 000  Kč

Na co můžete dotaci získat

Revitalizace a renaturace vodních toků a niv

 • Vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrazování, příčných překážek), a to včetně rekonstrukce či zakládání nových břehových porostů podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi.
 • Obnova říčních ramen v nivě vodního toku.
 • Podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav.
 • Opatření zajišťující obnovu přirozeného vodního režimu lužního lesa vč. budování tůní či jejich soustav.

Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti:

Na všech vodních tocích ČR může být řešeno:

 • odstranění či eliminace migrační překážky,
 • opatření podporující poproudovou migraci.

V rámci projektu může být řešeno následující opatření na vodních tocích vyplývajících z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR či příslušných plánů dílčích povodí:

 • zprůchodnění migrační překážky na vodním toku pomocí rybího přechodu či jiného opatření zajišťující migraci ryb a dalších vodních a na vodu vázaných živočichů,
 • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů či dalších opatření (doplnění nové technologie, rekonstrukce stávajících rybích přechodů apod.),
 • omezování úmrtnosti vodních živočichů.

Vytváření a obnova tůní (mokřadů)

 • Vyhloubení tůní ve stávajícím terénu.
 • Svahování břehů a vytvoření výškově členitého dna tůní.
 • Vytvoření pozvolného přechodu mezi vodním a suchozemským prostředím (litorálních pásem) fungujícího za variabilních hydrologických podmínek (vodních stavů).

Malé vodní nádrže (MVN)

 • Obnova nebo zásadní rekonstrukce technických objektů MVN.
 • Úprava či obnova břehů a dna MVN včetně tvarování litorálních pásem.
 • Výstavba nových MVN.
 • Odbahnění stávajících MVN.

Realizace protipovodňových opatření

 • Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní).
 • Realizace přírodě blízkých opatření (např. zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, včetně zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení meandrující kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí, úpravy nevhodného opevnění apod.).
 • Uvolňování území ohrožených povodněmi – zakládání povodňových parků, včetně výkupu potřebných pozemků k realizaci.
 • Obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů).

Kdo může žádat

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje

Výše příspěvku

 • Maximální míra podpory na jeden projekt: 100 % z celkových způsobilých výdajů
 • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 5 mil. Kč bez DPH.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 7. 6. 2023, od 10:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2024, do 14:00 hodin
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 4. 2026

Podmínky pro získání dotace

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Více informací zde : www.narodniprogramzp.cz

 

Datum vložení: 18. 1. 2024 10:56
Datum poslední aktualizace: 18. 1. 2024 11:08
Autor: kancelář MAS

Komunita MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
3
31
2
1
3
2
4
3
3
4
2
5
2
6
2
7
3
8
2
9
2
10
3
11
3
12
2
13
2
14
3
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
3
22
4
23
3
24
4
25
2
26
2
27
2
28
3
29
3
1
2
2
5
3
3

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Komunitní centrum Štěpánov - II. etapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:18
TÝDEN:903
CELKEM:716915

nahoru

Mohlo by Vás zajímat