Navigace

Obsah

 Zájmové skupiny  Členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jejich vymezení probíhá v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Příslušnost k dané ZS definuje člen MAS podle své převažující činnosti.

Člen MAS může být členem pouze jedné ZS. Zájmové skupiny MAS SKCH byly navrženy představenstvem spolku v duchu strategických oblastí:
Zájmová skupina 1 – Lidé - Žijeme spokojeně a zdravě, osobnostně rosteme  Zaměřený na společnost, respektive komunitu a v důsledku na člověka. Sociální rozvoj obce coby územně organizované skupiny lidí považujeme za jednu z hlavních funkcí obcí, tudíž by se zde měly najít obce, ale i jejich příspěvkové organizace a samozřejmě i některé typy neziskových organizací.

Zájmová skupina 2 – Podnikání – Podnikáme pro budoucnost s cílem zajistit hospodářský a infrastrukturální rozvoj regionu  Zde by se kromě firem a podnikatelů mohla najít ta část obcí, jejichž vedení má na prvním místě  budování především technické infrastruktury.
Zájmová skupina 3 – Příroda – Chráníme svůj životní prostor  Tato ZS může působit jako dobrá platforma pro sebedefinici řady spolků a především „angažovaných občanů“. Odlišuje se především zaměřením – člověk (komunita, spolek apod.) je tím, kdo aktivity vyvíjí, nikoli tím, kdo je cílem těchto aktivit.

Volba zájmové skupiny je součástí členské přihlášky. Vzhledem ke způsobu tvorby zájmových skupin – společně s definováním strategických oblastí, šíři jejich zaměření a způsobu jejich výběru, je zajištěna dostatečná míra otevřenosti  pro zastoupení významných zájmových skupin. Jednání všech orgánů a pracovních skupin jsou otevřená všem případným zájemcům. Zařazení členů:

  Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO) Titul před /za Příjmení
(FO)
Jméno
(FO)
IČO
(PO, FOP)
Zájmová skupina kód zájmové skupiny (počet 1,2,3, …) Sektor
1 Horka   Dostálová  Dana 00270121 Podnikání 3 Veřejný
2 Hroubovice   Samek Marcel 00270164 Podnikání 3 Veřejný
3 Hrochův Týnec   Schejbal Petr 00270156 Lidé 1 Veřejný
4 Chrast   Lacmanová  Martina 00270199 Podnikání 3 Veřejný
5 Chroustovice   Tlapáková  Marie 00270202 Podnikání 3 Veřejný
6 Jenišovice   Svatoš  Lubomír 00270237 Lidé 1 Veřejný
7 Leštinka   Kropáček Luboš 00270377 Podnikání 3 Veřejný
8 Lozice   Novotný  Jaroslav 00270423 Příroda 2 Veřejný
9 Luže   Zeman  Radek 00270440 Lidé 1 Veřejný
10 Prosetín   Raba  Jaroslav 00270750 Podnikání 3 Veřejný
11 Předhradí Ing. Mikšovský  Zdeněk 00654621 Příroda 2 Veřejný
12 Přestavlky Ing. Šafaříková  Marta 00486264 Podnikání 3 Veřejný
13 Rosice   Netolický Luboš Luboš 00270831 Podnikání 3 Veřejný
14 Řepníky Ing.  Dostálová  Stanislava 00270865 Lidé 1 Veřejný
15 Řestoky   Starý  Petr 00270873 Lidé 1 Veřejný
16 Skuteč   Bezděk  Pavel 00270903 Podnikání 3 Veřejný
17 Střemošice Mgr.  Lexová  Marie 00270971 Lidé 1 Veřejný
18 Trojovice   Jelínek  Jiří 00271063 Lidé 1 Veřejný
19 Vrbatův Kostelec Ing. Němcová Pavla 00271195 Podnikání 3 Veřejný
20 Zaječice   Pavlačič  Róbert 00271233 Podnikání 3 Veřejný
21 Zájezdec Ing. Nedvěd  Aleš 00654663 Podnikání 3 Veřejný
                 
22 Brdíčko Jan   Brdíčko  Jan 68267398 Příroda 2 soukromý
23 Český červený kříž   Kučerová  Pavla 00426181 Lidé 1 soukromý
24 ČHJ Hasičský sbor Podlažice   Kurbelová  Tereza 71195912 Podnikání 3 soukromý
25 DialogNet, s.r.o. Ing. Ligr  Jiří 26013215 Lidé 1 soukromý
26 Oldřich Drnec   Drnec Oldřich   Příroda 2 soukromý
27 TJ Sokol Chrast   Pavlíková Veronika 00529290 Podnikání 3 soukromý
28 Ing. František Mihulka Ing. Mihulka František   Lidé 1 soukromý
29 Kulhánek Jaroslav   Kulhánek Jaroslav Jaroslav 11029196 Příroda 2 soukromý
30 Kopecký Karel   Kopecký Karel Karel 87470764 Podnikání 3 soukromý
31 Ratzenbek Pavel   Ratzenbek Pavel Pavel 18830935 Lidé 1 soukromý
32 SDH Bělá Bc. Svoboda  Aleš 68248202 Podnikání 3 soukromý
33 SDH Bor u Chroustovic Ing.  Novák  Josef 68248245 Lidé 1 soukromý
34 SDH Hrochův Týnec   Morávek  Tomáš 68248539 Lidé 1 soukromý
35 SDH Chacholice   Řezníček  Josef 68248555 Podnikání 3 soukromý
36 SDH Lozice Ing. Hodek Jaroslav 00270423 Podnikání 3 soukromý
37 SDH Radim   Aksler  Libor 65197780 Podnikání 3 soukromý
38 SDH Rosice u Chrasti Ing.  Netolický  Luboš 68249241 Podnikání 3 soukromý
39 SDH Štěpánov   Vtípil Ivan Ivan 60102951 Příroda 2 soukromý
40 SEKO - Skuteč spol. s r. o.   Koreček Mirolav 25927124 Příroda 2 soukromý
41 SK Sokol Prosetín   Vít Michal 60102624 Lidé 1 soukromý
42 SMT Skuteč   Zelinka  Matěj 22813268 Lidé 1 soukromý
43 Spolek divadelních ochotníků Heyduk   Čápová  Irena 27017711 Podnikání 3 soukromý
44 ZD Rosice   Chvojková Ivana 00124982 Podnikání 3 soukromý
45 TJ Dynamo Rosice   Laub  Jiří 15054560 Podnikání 3 soukromý
46 TJ Luže   Kopecký  Jiří 15054438 Lidé 1 soukromý
47 Tégl Miroslav   Tégl Miroslav 43501648 Příroda 2 soukromý
48 TSKC Chrast   Černá Hana 70862621 Příroda 2 soukromý
49 Romodrom o.p.s.   Bakeš Daniel 26537036 Lidé 1 soukromý
50 SDH Hroubovice   Blaha  Jan 68248547 Příroda 2 soukromý
51 SHČMS Luže   Terer Jiří 68248831 Lidé 1 soukromý
52 CristalTech s.r.o.   Hanus Milan 02539926 Příroda 2 soukromý
53 Strojmont s.r.o.   Hanus Milan 25994425 Příroda 2 soukromý
54 SDH Předhradí   Javůrek Pavel   Podnikání 3 soukromý
55 TJ Sokol Radčice   Sodomka Václav 15052095 Lidé 1 soukromý
56 Agro Jenišovice a.s.   Černohorský Radek  25926845 Podnikání 2 soukromý