Menu
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

Výzva - Malý Leader pro rok 2021

Výzva - Malý Leader pro rok 2021 1

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. vyhlašuje za podpory Pardubického kraje výzvu Malý Leader pro rok 2021. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 12.10.2020 do 5.11.2020.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 12.10.2020

Termín příjmu žádostí o dotaci: 12.10.2020 (od 8.00 hodin) - 5.11.2020 (do 12.00 hodin)

 

Výše dotace: max. 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, spoluúčast žadatele bude činit min. 30 %

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 30 - 70 tisíc Kč na jeden projekt dle počtu a charakteru přijatých žádostí. Plánovaná finanční alokace na celou výzvu je předpokládána ve výši 300 - 380 tisíc Kč.

Oprávnění žadatelé:

  • Obce,
  • Nestátní neziskové organizace

Žadatel musí být vlastníkem nemovitosti, která je předmětem projektu, a současně členem MAS SKCH z.s.

Územní vymezení: ČankoviceHorka, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Jenišovice, Leštinka, Lozice, Luže, Ostrov, Prosetín, Předhradí, Přestavlky, Rosice, Řepníky, Řestoky, Skuteč, Střemošice, Trojovice, Vinary, Vrbatův Kostelec, Zaječice, Zájezdec.

Realizace projektů: musí probíhat v období od 1.1.2021 - 31.10.2021 (v návaznosti na schválení dotace POV  Radou/Zastupitelstvem Pardubického kraje v roce 2021). 

Podporované aktivity: 

  • Obnova a údržba občanské vybavenosti (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, ostatní)
  • Obnova a údržba venkovského prostoru,
  • Obnova a údržba sportovních zařízení,
  • Obnova a údržba sakrálních staveb,
  • Podpora péče o krajinu,
  • apod.

 

Průběžné informace a konzultace záměrů poskytují:

  • manažer projektů CLLD Bc. Michaela Kotyková (mobil: 724 282 688, e-mail: kotykova@masskch.cz
  • vedoucí manažer CLLD Mgr. Eva Feyfarová (mobil: 604 575 206, e-mail: feyfarova@masskch.cz)

 

Žádosti budou primárně příjímány prostřednictvím datové schránky žadatele nebo datové schránky příslušné obce MAS (týká se všech NNO, které nemají vlastní datovou schránku) (viz. Informace pro žadatele a příjemce str. 3, bod 8.) nebo po předchozí domluvě osobně v kanceláři MAS na adrese: nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže. 

Datová schránka MAS SKCH, z.s.: psi3vnn

 

S ohledem na vazbu na vydávání podmínek k poskytování dotací ze strany Programu obnovy venkova Pardubického kraje může docházet ke změnám v pravidlech, formulářích i dalších pokynech kdykoliv, po celou dobu vyhlášení a administrace výzvy. Pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů. 

 

 

Jednání výběrové komise MAS proběhlo ve středu 18.11.2020 od 15:30 hodin on-line

Jednání programového výboru MAS proběhne per rollam. 

 

 

Informace pro žadatele a příjemce

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí podpory

Příloha č. 2 - Podporovaná opatření SCLLD MAS SKCH z.s.

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

Příloha č. 4. - Formulář Vyúčtování projektu

Příloha č. 5 - Pokyny k vyúčtování projektu

Příloha č. 6 - III. Počet obyvatel a domů podle krajů, okresů, obcí, částí obcí lokalit

 

Seznam přijatých žádostí o dotaci - Malý LEADER pro rok 2021

Zápis z jednání výběrové komise ze dne 18.11.2020

Zápis z jednání programového výboru ze dne 1.12.2020

Seznam projektů k podpoře a seznam náhradních projektů

Dopis žadatelům - 05/2021

Datum vložení: 6. 10. 2020 8:47
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2021 10:26
Autor:

Výzvy

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:179
TÝDEN:915
CELKEM:608701

nahoru

Mohlo by Vás zajímat