Navigace

Obsah

Úvodní stránka Strategického hlukového mapování ČR

Typ: ostatní
Úvodní stránka Strategického hlukového mapování ČR 2Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Směrnice Environmental Noise Directive, END) je Česká republika jako členský stát EU povinna pořizovat Strategické hlukové mapy (SHM) a navazující akční plány (AP).

SHM se pořizují v pravidelných pětiletých cyklech nebo i dříve, dojde-li  k podstatnému vývoji hlukové situace v posuzovaném území.


SHM se pořizují pro hluk v okolí stanovených:
• hlavních pozemních komunikací
• hlavních železničních tratí
• hlavních letišť
• v aglomeracích


Na zpracování SHM navazují Akční plány, které obsahují návrhy opatření na snížení hluku v nejzatíženějších oblastech, které byly určeny na základě SHM.


Výsledky SHM i AP jsou prezentovány veřejnosti a jsou reportovány v pevně daných termínech Evropské komisi, která zajišťuje porovnání hlukové situace v rámci celé EU a dalších států (Švýcarsko, Norsko). Tyto údaje jsou podkladem pro přípravu hlukové politiky a legislativy EU, jejímž cílem je snížení hlukové zátěže obyvatelstva.


 Obr. SHM

 

Zdroj naleznete ZDE


Vytvořeno: 23. 6. 2019
Poslední aktualizace: 4. 1. 2022 13:52
Autor: