Navigace

Obsah

AVIZO výzvy MAS SKCH - PRV

Typ: ostatní
Avízo výzvy PRV - MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko oznamuje, že vyhlásí výzvu Programu rozvoje venkova, v rámci které budou vyhlášeny 4 Fiche.

Alokace:

 

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytují:

  • vedoucí pracovník SCLLD Mgr. Eva Feyfarová (tel: +420 604 575 206, email: feyfarova@masskch.cz)
  • manažer projektů CLLD Bc. Michaela Kotyková (tel: +420 724 282 688, email: kotykova@masskch.cz)

 

Tato zpráva slouží pouze jako avízo výzvy pro usnadnění přípravy podkladů. Závazné informace budou zveřejněny ve výzvě. 

Dokumentace k výzvě: 

Způsob výběru projektů na MAS

Fiche 01 - Rozvoj zemědělských podniků

Fiche 02 - Cestou kvality - zpracování regionálních zemědělských produktů

Fiche 03 - Rozvoj regionálního podnikání

Fiche 04 - Spoluprací k zisku - konkurenceschopné místní trhy

Fiche 01 - Preferenční kritéria

Fiche 02 - Preferenční kritéria

Fiche 03 - Preferenční kritéria

Fiche 04 - Preferenční kritéria

Postupy

Informace k zadosti o pristup do portalu farmare

Žádost o přistup do portalu farmare

Postup pro vygenerovani zadosti o dotaci

Přílohy výzvy

Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst

Definice mikropodniků, malých a středních podniků

Velikost podniku - Příloha 5 Pravidel 19.2.1

Analýza rizik a způsobů jejich eliminace - vzor

Průzkum trhu - vzor

Etický kodex

Počet obyvatel v obcích České republiky

 

Aktuální pravidla pro žadatele a příjemce

Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst

Definice mikropodniků, malých a středních podniků


Přílohy

Vytvořeno: 13. 10. 2019
Poslední aktualizace: 27. 1. 2020 16:20
Autor: