Navigace

Obsah

HARMONOGRAM VÝZEV 2018:VÝZVY MAS 2018

Postup pro kontrolu a konzultaci veřejných zakázek IROP: ZDE

IROP - Doplňující informace - na co pozor v žádosti

PRV - Postup předání na SZIF

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO DOLOŽENÍ AKTUALIZOVANÉHO FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O DOTACI A PŘÍLOH K VÝBĚROVÝM/ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM PŘES PORTÁL FARMÁŘE, OPERACE 19.2.1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 – 2020 postup doložení příloh

info k zakázkám Zakázky

                                                                       Principy úspěšného projektu

EDUKAČNÍ VIDEA - INFORMAČNÍ SYSTÉM KONCOVÉHO PŘÍJEMCE

Informační systém koncového příjemce (ISKP) je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu. Edukační videa, která naleznete níže, Vám pomohou se se systémem naučit a zorientovat se v něm.