Navigace

Obsah

Výzva - Malý Leader pro rok 2020

Typ: ostatní
Malý Leader pro rok 2020 2MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. vyhlašuje za podpory Pardubického kraje výzvu Malý Leader pro rok 2020. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 17.6.2019 do 31.7.2019.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 17.6.2019

Termín příjmu žádostí o dotaci: 17.6.2019 (od 8.00 hodin) - 31.7.2019 (do 12.00 hodin)

 

Výše dotace: max. 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, spoluúčast žadatele bude činit min. 30 %

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 30 - 70 tisíc Kč na jeden projekt dle počtu a charakteru přijatých žádostí. Plánovaná finanční alokace na celou výzvu je předpokládána ve výši 380 tisíc Kč.

Oprávnění žadatelé:

  • Obce,
  • Nestátní neziskové organizace.

Žadatel musí být vlastníkem nemovitosti, která je předmětem projektu, a současně členem MAS SKCH z.s.

Územní vymezení: Horka, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Jenišovice, Leštinka, Lozice, Luže, Prosetín, Předhradí, Přestavlky, Rosice, Řepníky, Řestoky, Skuteč, Střemošice, Trojovice, Vrbatův Kostelec, Zaječice, Zájezdec.

Realizace projektů: musí probíhat v období od 1.1.2020 - 31.10.2020 (v návaznosti na schválení dotace POV  Radou/Zastupitelstvem Pardubického kraje v roce 2020). 

Podporované aktivity: 

  • Obnova a údržba občanské vybavenosti (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, ostatní)
  • Obnova a údržba venkovského prostoru,
  • Obnova a údržba sportovních zařízení,
  • Obnova a údržba sakrálních staveb,
  • Podpora péče o krajinu,
  • apod.

 

Průběžné informace a konzultace záměrů poskytují:

  • manažer projektů CLLD Bc. Michaela Kotyková (mobil: 724 282 688, e-mail: kotykova@masskch.cz
  • vedoucí manažer CLLD Mgr. Eva Feyfarová (mobil: 604 575 206, e-mail: feyfarova@masskch.cz)

 

Žádosti budou příjímány pouze po předchozí domluvě osobně v kanceláři MAS na adrese: nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže nebo prostřednictvím datové schránky (viz. Informace pro žadatele a příjemce)

 

S ohledem na vazbu na vydávání podmínek k poskytování dotací ze strany Programu obnovy venkova Pardubického kraje může docházet ke změnám v pravidlech, formulářích i dalších pokynech kdykoliv, po celou dobu vyhlášení a administrace výzvy. Pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů.

Jednání výběrové komise MAS proběhne ve středu 16.10.2019 od 9.00 hodin.

Jednání programového výboru MAS proběhne v úterý 29.10.2019 od 16.30 hodin.

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 14. 6. 2019
Poslední aktualizace: 3. 6. 2021 10:35
Autor: