Navigace

Obsah

Výzva č.10 IROP - Komunitní centra, Infrastruktura sociálních služeb

Typ: ostatní
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. vyhlašuje ke dni 16.9.2019 výzvu k příjmu žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Komunitní centra, Infrastruktura sociálních služeb

Datum vyhlášení výzvy MAS: 16.9.2019

Datum příjmu žádostí o dotaci: 16.9.2019 (od 4:00 h) - 31.12. 2019 (do 12.00 h)

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Alokace výzvy MAS (CZV): 4 290 840,02 Kč

Minimální výše CZV na projekt: 300 000 Kč

Maximální výše CZV na projekt: 2 789 473,68 Kč

 

Upozorňujeme, že z důvodu souladu se strategií CLLD je nezbytné každou žádost konzultovat s kanceláří MAS SKCH, z.s.

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 62 "Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD" http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro(na tomto odkaze jsou ke stažení Specifická a Obecná pravidla pro žadatele včetně příloh).

Podporovanými aktivitami v této výzvě MAS jsou aktivity uvedené v kapitolách 3.2 Specifických pravidel - aktivita "Rozvoj sociálních služeb" a 3.3 Specifických pravidel - aktivita "Rozvoj komunitních center".

 

Typy podporovaných projektů:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb - nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Aktivita Rozvoj komunitních center - stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, vybavení pro zajištění provozu zařízení.

 

Průběžné informace poskytují:

  • manažer projektů CLLD Bc. Michaela Kotyková (mobil: 724 282 688, email: kotykova@masskch.cz)
  • vedoucí manažer SCLLD Mgr. Eva Feyfarová (mobil: 604 575 206, e-mail: feyfarova@masskch.cz)

 

Seminář pro žadatele a příjemce se uskuteční ve čtvrtek 17.10.209 10:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Luže, nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže. Více viz přiložená pozvánka níže.

 

Schůzka výběrové komise MAS proběhne ve čtvrtek 20.2.2020 od 17:00 hodin ve Volnočasovém centru v Luži, Žižkova 178, 538 54 Luže. 

 

Schůzka programového výboru MAS proběhne v pondělí 24.2.2020 od 17:00 hodin v Zasedací místnosti MěÚ Luže, nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže, 1. patro.

 


Přílohy

Vytvořeno: 3. 9. 2019
Poslední aktualizace: 28. 2. 2020 09:19
Autor: