Navigace

Obsah

Výzva č. 1 IROP - Infrastruktura pro vzdělávání

Typ: ostatní
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. vyhlašuje ke dni 2. srpna 2017 výzvu k příjmu žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Infrastruktura pro vzdělávání.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 2. 8. 2017

Datum příjmu žádostí o dotaci: 2. 8. 2017 (od 8.00 hodin) - 30. 9. 2017 (do 12.00 hodin)

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 5 250 000 Kč

 

Typy podporovaných projektů:

1) Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – dětských skupin a mateřských škol

 • Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti (součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství - zeleň, herní prvky)
 • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám

2) Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
 • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám
 • Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

3) Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední vzdělávání

 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. 2014 – 2020
 • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
 • Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

4) Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích (v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi).

 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

5) Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání (v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi).

6) Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.

 

Výzva je navázána na výzvu IROP č. 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela (na tomto odkaze jsou ke stažení Specifická a Obecná pravidla pro žadatele včetně příloh)

 

Průběžné informace poskytují:

 • Vedoucí pracovník SCLLD Mgr. Eva Feyfarová (mobil: 604 575 206, e-mail: feyfarova@masskch.cz)
 • Projektový manažer IROP Ing. Marcela Loskotová (mobil: 725 296 128, e-mail: loskotova@masskch.cz)

 

Seminář pro žadatele a příjemce proběhne ve středu 30. srpna od 10.00 hodin v Zasedací místnosti MěÚ Luže, nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže, 1. patro. Svou účast potvrďte nejpozději do 28. srpna na e-mail: info@masskch.cz.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na vazbu na vydávání podmínek k poskytování dotací ze strany MMR může docházet ke změnám v pravidlech, formulářích i dalších pokynech kdykoliv, po celou dobu vyhlášení a administrace výzvy a PRO ŽADATELE JSOU ZÁVAZNÁ VŽDY POSLEDNÍ ZVEŘEJNĚNÁ ZNĚNÍ DOKUMENTŮ!

 

1. schůzka výběrové komise proběhne dne 24. 10. 2017 od 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Luže, nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže.

Schůzka výběrové komise proběhne z důvodu technických problémů s MS2014+ v jiném termínu.

1. schůzka výběrové komise proběhne dne 9. 11. 2017 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Luže, nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže.

2. schůzka výběrové komise proběhne dne 21. 11. 2017 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Luže, nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže.

Zasedání programového výboru MAS proběhne dne 5. 12. 2017 od 15.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ luže, nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže.

 


Přílohy

Vytvořeno: 31. 7. 2017
Poslední aktualizace: 17. 4. 2018 09:11
Autor: