Navigace

Obsah

Příprava výzev IROP+

Typ: ostatní
V novém období, 2021–2027, které je aktuálně stále v přípravě (vč. harmonogramu výzev), budou v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) na základě rozhodnutí představenstva podporována veřejná prostranství, hasiči, vzdělávání a cestovní ruch.

Konkrétně se jedná o tyto oblasti podpory:

  1. Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí – NOVÁ OBLAST
  2. Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V – NOVĚ PŘES MAS SKCH
  3. Infrastruktura mŠ a zařízení péče o děti typu dětské skupiny a infrastruktura zŠ ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
  4. Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu – NOVÁ OBLAST

Pro každou oblast je alokováno cca 7,5 mil Kč, celkem tedy je počítáno pro naše území s projekty IROP v celkové výši 30 mil. Kč! Odhadujeme, že velikost jednotlivých projektů bude ve výši 1–2 mil Kč, budeme tedy moci podpořit 15 -30 žadatelů. Přičemž jejich spoluúčast je ve výši 5 %, tedy výše dotace je 95 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Projekt musí být v souladu s prioritami strategie CLLD MAS SKCH.

 

Podle zaslaných záměrů a konzultací v území evidujeme největší zájem o oblast HAŠIČI a VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ.

Nezapomeňte zaslat i vaše záměry přes jednoduchý formulář.


Vytvořeno: 9. 2. 2022
Poslední aktualizace: 20. 10. 2022 12:28
Autor: Z K