Navigace

Obsah

 

Podporované oblasti IROP přes CLLD MAS SKCH 2021-2027:

 

  1. Veřejná prostranství 
  2. Hasiči (JSDH-JPO II, III, V)
  3. Vzdělávání - mŠ a dětské skupiny  +  
  4. Cestovní ruch

 

Upozorňujeme, že z důvodu souladu se strategií CLLD je nezbytné každou žádost konzultovat s kanceláří MAS SKCH, z.s.  Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se strategií CLLD – VZOR (pracovní verze).

 

Harmonogram výzev IROP pro rok 2022 (33.87 kB) - pro CLLD i individuální projekty.

 

Mapa rozdělení ČR na méně rozvynuté regiony (MRR) a přechodové regiony (PR) od které se odvíjí míra spolufinancování.

 

Aktuální dokumenty IROP vč. Programového dokumentu IROP - CLLD (MAS) je Priorita 5. 

 

Nezapomeňte zaslat vaše záměry přes jednoduchý formulář.

 

Výčet všech podporovaných oblastí IROP pro období 2021-2027 (129.15 kB)

  • Oblast ZŠ, MŠ a veřejných prostranství bude podporována pouze z IROP.
  • Oblast hasičů bude podporována z IROP, pouze spolková činnost hasičů ze SZP (PRV) více viz dokument (22.04 kB)

Proces hodnocení projektových záměrů IROP přes MAS

Zprávy

Informace pro žadatele k přípravě programového rámce MAS IROP

Vzhledem k požadavku rychlého čerpání v novém období (první výzvy MAS v oblasti hasiči a školy jsou plánovány již leden/únor 2023) a přípravě programového rámce IROP, který bude možno podat cca od srpna/září, je nyní nutné upřesnit projekty do výzev MAS a jejich připravenost, neboť na tomto základě celý text

ostatní | 21. 7. 2022 | Autor: Eva Feyfarová

DŮLEŽITÉ - Využití výstupů projektů pro pomoc uprchlíkům

V komunitních centrech a sociálních bytech spolufinancovaných z prostředků IROP je možné ubytovat uprchlíky z Ukrajiny. celý text

ostatní | 14. 3. 2022 | Autor: Eva Feyfarová

Příprava výzev IROP+

V novém období, 2021–2027, které je aktuálně stále v přípravě (vč. harmonogramu výzev), budou v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) na základě rozhodnutí představenstva podporována veřejná prostranství, hasiči, vzdělávání a cestovní ruch. celý text

ostatní | 9. 2. 2022 | Autor: Eva Feyfarová