Obsah

Zprávy

Projekt Krajská rodinná politika 1

Projekt Krajská rodinná politika

V České republice není dostatečně rozvinuta praxe vytváření regionálních a lokálních programů podpory rodin. Ačkoli kraje a obce realizují opatření ve prospěch rodin, často jim chybí zkušenosti, jak potřeby rodin zabezpečit komplexně. Projekt Krajská rodinná politika tak usiluje o zlepšení koordinace celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin. K tomu napomáhají i krajští poradci, kteří pořádají osvětové akce za účasti klíčových aktérů z oblasti podpory rodin v daném kraji.

Každý region přistupuje k problematice péče o rodiny rozdílně, zároveň jsou to právě kraje a obce, které znají nejlépe potřeby svých obyvatel. Rodiny potřebují kromě materiální a příjmové výpomoci také podporu ve svých funkcích, která bude reagovat na místní podmínky, v nichž rodiny žijí. Cílem projektu je tak zlepšit koordinaci místních a celostátních politik na podporu rodin a slaďování rodinného a pracovního života, a tím podpořit či vytvořit na regionální (lokální) úrovni příznivé podmínky pro fungování rodin s přihlédnutím k jejich konkrétním potřebám, a to společenským, ekonomickým i sociálním. celý text

ostatní | 12. 8. 2020 | Autor:
1

Mapa nezaměstnanosti ČR

Mapa nezaměstnanosti ČR celý text

ostatní | 4. 8. 2020 | Autor: