Navigace

Obsah

Žijeme spokojeně, zdravě, osobnostně rosteme

  • Zájmová skupina LIDÉ

 

Klíčová slova: RODINA, ZDRAVÍ, KOMUNITA, PRÁCE, KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ, NEROVNOSTI (SVL)

Analýza problémů a potřeb - Kulatý stůl "Žijeme spokojeně, zdravě, osobnostně rosteme"

Dotazník - Kulatý stůl "Žijeme spokojeně, zdravě, osobnostně rosteme"

 

Prezentace - Kulatý stůl "Žijeme spokojeně, zdravě, osobnostně rosteme"

 

Vzdělávání, Komunita, Práce

23.09.2020

Inspirujte se: Podpora plánování sousedství 1

Inspirujte se: Podpora plánování sousedství

Formujte budoucnost vaší místní oblasti vytvořením plánu sousedství nebo pořadí rozvoje sousedství.

Detail

Sociální služby a zdraví

12.08.2020

Projekt Krajská rodinná politika 1

Projekt Krajská rodinná politika

V České republice není dostatečně rozvinuta praxe vytváření regionálních a lokálních programů podpory rodin. Ačkoli kraje a obce realizují opatření ve prospěch rodin, často jim chybí zkušenosti, jak potřeby rodin zabezpečit komplexně. Projekt Krajská rodinná politika tak usiluje o zlepšení koordinace celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin. K tomu napomáhají i krajští poradci, kteří pořádají osvětové akce za účasti klíčových aktérů z oblasti podpory rodin v daném kraji. Každý region přistupuje k problematice péče o rodiny rozdílně, zároveň jsou to právě kraje a obce, které znají nejlépe potřeby svých obyvatel. Rodiny potřebují kromě materiální a příjmové výpomoci také podporu ve svých funkcích, která bude reagovat na místní podmínky, v nichž rodiny žijí. Cílem projektu je tak zlepšit koordinaci místních a celostátních politik na podporu rodin a slaďování rodinného a pracovního života, a tím podpořit či vytvořit na regionální (lokální) úrovni příznivé podmínky pro fungování rodin s přihlédnutím k jejich konkrétním potřebám, a to společenským, ekonomickým i sociálním.

Detail

04.08.2020

1

Mapa nezaměstnanosti ČR

Mapa nezaměstnanosti ČR

Detail