Navigace

Obsah

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje představuje stěžejní střednědobý dokument rozvoje tohoto území pro dané období a nástroj pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) metodou LEADER v souladu s moderními evropskými zkušenostmi a trendy.

 

Strategie MAS SKCH pro období 2021-2027
 
Strategie MAS SKCH pro období 2014-2020

 

Místní akční skupiny jsou společenstvím venkovských obyvatel, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí), nezávislým na politickém rozhodování.

Pomáháme uvádět do praxe zajímavé nápady a projekty v našem území od jejich vzniku, přes financování až po vlastní realizaci. Podporujeme rozvoj podnikání, pečujeme o krajinu, rozvíjíme vzdělávání a sociální programy. Jsme tu pro všechny, kteří na venkově žijí a pracují.

 

Výroční zprávy MAS SKCH naleznete v dokumentech zde.

 

Příručka občana (1.12 MB) ke stažení.