Navigace

Obsah

1

 

Společné řešení pro eliminaci sociálního vyloučení obyvatel regionu MAS SKCH

Registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015863

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Doba realizace: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2022 – 33 měsíců

Rozpočet projektu: 2 997 375 Kč

Cílem projektu je podpora sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením v řešení  jejich obtížných životních situacích za pomoci efektivního propojování dostupných služeb, edukací a kontinuální podporou všech místních aktérů, kteří mohou takovým osobám poskytnout pomoc, to vše v rámci 21 členských obcí regionu MAS SKCH.

Projekt řeší sociální vyloučení nebo ohrožení sociálním vyloučením obyvatel venkovského regionu MAS SKCH. Aktivity budou mít příznivý dopad na osoby z cílových skupin a zajistí služby nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č 108/2006 Sb. o sociálních službách. Projekt udrží nastavený dialog mezi veřejnou správou, poskytovateli sociálních služeb a ostatními místními aktéry. Tento dialog vede k funkční podpoře obyvatel regionu, kteří potřebují ve své situaci pomoci.

 

Více o projektu: ZDE

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

 

1

23.02.2022

Nasloucháme neslyšícím

Tichý svět

Služby pro neslyšící

Detail

26.03.2021

TATO VIDEA VÁM PORADÍ, JAK ZVLÁDNOUT PÉČI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 1

TATO VIDEA VÁM PORADÍ, JAK ZVLÁDNOUT PÉČI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

TATO VIDEA VÁM PORADÍ, JAK ZVLÁDNOUT PÉČI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Detail

15.01.2021

1

PAPLA - Pozvánka na setkání

PAPLA - Pozvánka na setkání

Detail

04.08.2020

Otázky a odpovědi k žádostem o sociální dávky 2

Otázky a odpovědi k žádostem o sociální dávky

Otázky a odpovědi k žádostem o sociální dávky

Detail

04.08.2020

1

Mapa nezaměstnanosti

Mapa nezaměstnanosti

Detail