Navigace

Obsah

logo                        0

Děkujeme všem zapojeným partnerům a spolupracovníkům za výbornou spolupráci

Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH

Registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006600

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Termín realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2019

Cílem projektu je přenést koncepci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb do výkonné a aktivní platformy, která propojí subjekty na úrovni samosprávy, poskytovatelů sociálních služeb a cílové skupiny uživatelů sociálních služeb s ohledem na lokální situaci a aktuální potřeby obyvatel MAS SKCH.

 

Více o projektu ZDE

 

Výstupy projektu ZDE

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

 

PAPLA   Zdravotně znevýhodnění   RodinaSociálně vyloučení   Ohrožení závislostmi   Senioři

 

 

dotazník pro poskytovatele sociálních služeb II. 

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ MAS SKCH V ROCE 2018

 

Mapa pečovatelských služeb pro propojení obce s nejbližším poskytovatelem

Užitečné odkazy

Sociální novinky

Sociální práce                                1

                                                                                                                      kontakt: polanska@tpzpk.cz

Soubory ke stažení

13.10.2019

Materiály pro odborníky i děti – shrnutí výstupů projektu

Vážené a vážení, rádi bychom vám představili výstupy projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, který se zaměřoval na zkvalitnění systému péče o ohrožené děti a rodiny v ČR, a s jehož pracovnicemi a pracovníky jste byli v řadě případů v kontaktu.

Detail

13.09.2019

Ohlédnutí za projektem "síťování"

Koncem června byl završen projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí. V jeho rámci jste se mohli setkat zejména s aktivitou síťování, ale i rozvoje náhradní rodinné péče, příp. celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálně-právní ochraně dětí.

Detail

13.05.2019

1

Na rovinu o duševním zdraví a nemoci

Iniciativa NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení gramotnosti a přístupu k duševnímu zdraví.

Detail

16.04.2019

1

Čtvrtletník zpravodaje Senior bez nehod

Čtvrtletník zpravodaje Senior bez nehod je součástí projektu Senior bez nehod. Je určen pro všechny, kterých se problematika bezpečnosti chodců, cyklistů i řidičů dotýká. Bližší informace o projektu najdete na www.seniorbeznehod.cz.

Detail

27.03.2019

Kurz mediátor podpory zdraví

Harmonogram vzdělávacího programu Mediátor podpory zdraví (MPZ) (II. běh) JARO 2019

Detail