Obsah

PÉČE O OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÉ

Jedná se o velice různorodou skupinu, kterou nelze, s ohledem na měnící se životní podmínky a subjektivní hodnocení vlastní situace, přesně určit. Obecně řečeno mají osoby sociálně vyloučené ztížený přístup k institucím a službám (tedy k institucionální pomoci), jsou vyloučeni ze společenských sítí a nemají dostatek vertikálních kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Tento odkaz bude sloužit ke zprostředkování důležitých informací, které mohou osobám sociálně vyloučeným pomoci se začleněním do většinové společnosti.

Aktuality - PÉČE O OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÉ

14.02.2019

Seminář Dostupné bydlení: možnosti financování a příklady dobré praxe 19.2.2019 1

Seminář Dostupné bydlení: možnosti financování a příklady dobré praxe 19.2.2019

Seminář Dostupné bydlení: možnosti financování a příklady dobré praxe 19.2.2019

Detail

17.10.2018

Dluhová poradna a insolvence zdarma 1

Dluhová poradna a insolvence zdarma

Služby odborné dluhové poradny zajištuje Romodrom o.p.s. Nabízíme zdarma služby odborného dluhového poradenství na území vaší obce.

Detail

24.09.2018

Umění i řemesla jsou pro mnohé odsouzené důležitou terapií 1

Umění i řemesla jsou pro mnohé odsouzené důležitou terapií

Pardubice - Podle obrazu s názvem Free heart (svobodné srdce) se jmenuje výstava obrazů, keramiky a hraček, které vznikly v terapeutickém centru pardubické věznice. Veřejnost se s nimi může seznámit až do 9. října v přízemních prostorách Krajské knihovny v Pardubicích na Pernštýnském náměstí.

Detail

20.07.2018

Publikace: Zaměstnávání po výkonu trestu odnětí svobody 1

Publikace: Zaměstnávání po výkonu trestu odnětí svobody

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí zveřejnil monografii Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám, ve které seznamuje s výsledky výzkumu zaměřeného na problematiku zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám. Výzkum se zaměřil na vyhodnocení situace, do níž se propuštěná osoba dostává po propuštění, a byl v rámci něho proveden detailnější rozbor toho, jak tato situace ovlivňuje pracovní historii propuštěné osoby.

Detail

20.07.2018

BYDLENÍM KE ZDRAVÍ. PROJEKT HOUSING FIRST SE VYPLATÍ 1

BYDLENÍM KE ZDRAVÍ. PROJEKT HOUSING FIRST SE VYPLATÍ

Ostravská univerzita zveřejnila studii, jak přestěhování rodin s dětmi z ubytoven do bytů změnilo jejich život

Detail