Obsah

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MAS SKCH

 

ODBORNÝ TÝM

Odborný tým spolupracuje na tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb sběrem informací a dat v oblasti poskytování sociálních služeb na území svého působení, mapováním komunit v terénu. Podílí se na tvorbě a připomínkování navržených materiálů a dalších výstupů projektu atd. Projednávaná témata řeší na společných setkáních.

Členy odborného týmu jsou koordinátor projektu, metodik, členové pracovních skupin a odborný manažer.

Pracovní skupiny jsou složeny z řad expertů na sociální problematiku a zajišťují kvalitu i kvantitu získaných informací.

Metodik je odborným garantem projektu. Provádí konzultační a supervizní činnost nad odborným obsahem projektu, nad užitečností jeho výstupu v praxi a nad souladem aktivit a výstupů s platnou i připravovanou legislativou.

 

Přehled členů

1. Pracovní skupina – sociální pracovníci měst, zástupci zadavatelů sociálních služeb

Jméno

Město

Pozice

Telefon

Email

Bc. Helena Fejtková

Chrast

Sociální pracovnice

469 633 690
727 990 856

h.fejtkova@mestochrast.cz

Monika Pidimová

Luže (DPS)

Sociální pracovnice

469 672 015

monikapidimova@seznam.cz

Jitka Veverková

Skuteč

Sociální pracovnice

731 557 462

socialni@skutec.cz

 

 

2. Pracovní skupina – odborníci na sociální problematiku, zástupci poskytovatelů sociálních služeb

Jméno

Organizace

Pozice

Telefon

Email

Daniel Bakeš

Romodrom
o. p.s.

Vedoucí služby

774 792 310

bakes@romodrom.cz

Mgr. Hana Darmovzalová

Na rodičovské dovolené

Na rodičovské dovolené

607 667 330

PilnaH@seznam.cz

Mgr. Jaroslav Marek

Lokální síťař pro ORP Hlinsko a ORP Chrudim

MPSV

774 506 274

jaroslav.marek@mpsv.cz

Hana Kačírková Hewer, z. s. vedoucí střediska 736 505 556 pardubicko@hewer.cz
Bc. Lenka Vávrová Péče o duševní zdraví, z. s., sociální pracovnice 774 915 760 lenka.vavrova@pdz.cz

 

 

 

Metodik (odborný garant projektu)

Jméno

Organizace

Pozice

Telefon

Email

Mgr. Jaroslav Marek

Lokální síťař pro ORP Hlinsko a ORP Chrudim

MPSV

774 506 274

jaroslav.marek@mpsv.cz

 

zÁPISY ZE SETKÁNÍ OT