Navigace

Obsah

Investiční záměry - MAP II                                                                      Zapojení do IPs (SYPO, APIV ...)                                

Investiční záměry - Strategické rámce MAP - web MMR                   MAP - pro PEDAGOGY  

 

Diskuze ke střednímu článku ve vzdělávání

Online knihovna pro informovanou diskusi (cca 60 min čtení):

  1. Strategie vzdělávání 2030+ (pasáž o SČ)
  2. Shrnutí dosavadní debaty o středním článku. PPT prezentace, Miroslav Hřebecký, EDUin
  3. Role středního článku v úspěšných zahraničních systémech. PPT prezentace, Vladimír Srb, Nadace České Spořitelny
  4. Závěrečné shrnutí setkání klíčových aktérů: Jak by měl fungovat střední článek vedení regionálního školství v ČR, Praha, 10.3., SKAV

doplňková četba:

  1. Vedení ze středu. Přeložený text od A. Hargreaves, jeden z nejuznávanějších odborníků na management vzdělávací politiky
  2. Tři způsoby řízení školství: inženýrství, podnikání, nebo zahradnictví? online článek prof. Veselého, autora Strategie vzdělávání 2030+

 

 

Animace škol a školských zařízení

Animace škol a školských zařízení 2/2020 - 22.10.2020
Animace škol a školských zařízení 1/2020 - 13.1.2020
Animace škol a školských zařízení 2/2019 - 10.10.2019
 
 
Animace škol a školských zařízení 1/2019
 
Animace škol a školských zařízení 2/2018

Volnočasové centrum Luže 29.5.2018