Navigace

Obsah

Dotace Pardubického kraje pro NEZISKOVKY

Typ: ostatní
Dotace Pardubického kraje pro NEZISKOVKY 1Dotace Pardubického kraje pro NEZISKOVKY

Neziskové organizace    Podpora bezbariérového cestovního ruchu v
Pardubickém kraji

Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže

Podpora handicapovaných sportovců

Podpora sportu pro všechny

Podpora významných sportovních akcí

Podpora volnočasových aktivit

Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení
investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

Péče o životní prostředí

Program podpory aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách

Program podpory prorodinných aktivit

Program podpory fundraisingu

Program podpory sociálního podnikání

Program podpory materiálního zabezpečení sociálních služeb

Podprogram 1 – Podpora kulturních aktivit

Podprogram 3 – Podpora památkové péče

Podprogram 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče
– Dotace

Podpora nestátních neziskových organizací působících v oblasti požární
ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení na období 2022–2024

Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany,
ochrany obyvatelstva, IZS, krizového řízení, zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a rozvíjení souvisejících tradic na období 2022 – 2024

 

Dotační programy Pardubického kraje

Dotační programy Pardubického kraje na rok 2022 (1.06 MB)


Vytvořeno: 12. 12. 2021
Poslední aktualizace: 12. 12. 2021 10:23
Autor: