Navigace

Obsah

Místní Akční Skupina
Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Logo IROP a MMR

    ♦     !!! Pro pedagogy i zřizovatele - rezervujte si termín 15.6.2021 od 15:00 h - on-line 
           představení Středního článku ve vzdělávání v našem kraji se zástupci MŠMT. !!!

    ♦     První společné setkání lokálních producentů MAS SKCH, z.s. - 11.5.2021 od 17h (GoogleMeet odkaz)

 

 

    ♦     Průzkum zájmu o podporu podnikatelů ve výzvách mas 2021-2027

    ♦     Příprava nové strategie MAS „Chráníme svůj životní prostor“ na období 2021–2027

    ♦     Publikace "Místní akční skupiny: leadeři venkova?" ke stažení 

 

 

1     

Hamzova léčebna ve spolupráci s MAS SKCH, z.s. vyhlašuje ke dni

1. března 2021 badatelskou soutěž "Jak se léčilo dříve"

Pravidla soutěže a další informace naleznete po rozklinutí loga BADATELNY

 

 

 

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. je dobrovolným společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a při získání podpory z EU a z národních programů, krajských dotačních titulů pro svůj region, především metodou LEADER neboli propojením aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku. Vznikla jako občanské sdružení se sídlem v Luži v lednu 2013.

Sdružuje všechny příznivce myšlenky, že spokojenému životu lidí je třeba aktivně pomáhat a nejlépe společně. Aktuálně zde spolupracuje 65 členů, z toho 23 obcí.
Myslíme si, že o budoucnosti regionu mají rozhodovat lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby. Pokud s touto myšlenkou souhlasíte, můžeme si pomoci, pojďte do toho s námi. Členská přihláška

    ♦     Standardizace MAS SKCH, z.s. schválena dne 29.10.2020

více o nás

Aktuality

29.04.2021

Modernizační fond se rozjíždí naplno, na transformaci teplárenství z něj i díky MŽP a MPO půjde 6,4 miliardy

Zajistit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie, ze kterých budou teplo vyrábět, to je hlavním cílem pilotních dotačních výzev z programu HEAT čerpající peníze z Modernizačního fondu. Tato zásadní transformace Česku přinese čistší vzduch a lidem zajistí i nadále cenově dostupné teplo.

Detail Životní prostředí

06.04.2021

Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí ke stažení

Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí ke stažení

Detail Pro obce

29.03.2021

Správné sezení a cvičení

Správné sezení a cvičení - Zdraví a pohyb do firem

Detail Aktuality

19.03.2021

Do obecních rozpočtů míří 300 milionů, na pitnou vodu nebo šetrné pouliční lampy

Více než 200 schváleným projektům umožní 300 milionová dotace okamžitý přístup k pitné vodě, modernizaci veřejného osvětlení nebo míří na kompletní projektovou a zadávací dokumentaci k výstavbě kanalizací, čistíren odpadních vod nebo obecních vodovodů, na které si mohou v příštím roce požádat o fina

Detail Pro obce

01.03.2021

nový web Paradnikraj.cz

Parádní kraj je brandem projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II, reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502

Detail Aktuality

logo