Navigace

Obsah

Výzva č. 4 PRV - Rozvoj zemědělských podniků, Cestou kvality, Rozvoj regionálního podnikání, Spoluprací k zisku

Typ: ostatní
Rozvoj zemědělských podniků
Cestou kvality - zpracování regionálních zemědělských produktů
Rozvoj regionálního podnikání
Spoluprací k zisku - konkurenceschopné místní trhy

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. vyhlašuje ke dni 4.2.2020 výzvu k příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 4.2.2020

Termín příjmu žádostí o dotaci: 4.2.2020 do 20.3.2020

Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 2.6.2020

Finanční alokace výzvy č. 4: 8 014 700,- Kč, z toho:

  • Fiche 1 - 96 630,- Kč
  • Fiche 2 - 1 062 711,- Kč
  • Fiche 3 - 4 855 359,- Kč
  • Fiche 4 - 2 000 000,- Kč

Seminář pro žadatele a příjemce: 

  • 4.2.2020 od 10:00 - 12:00 v kanceláři MAS
  • 18.2.2020 od 10:00 - 12:00 v kanceláři MAS

Individuální konzultace k žádostem: 4.3.2020 od 13:00 - 14:00 hod po domluvě

Lze konzultovat obsah žádosti i přílohy. 

Průběžné informace poskytují:

  • manažer projektů CLLD Bc. Michaela Kotyková (mobil: 724 282 688, kotykova@masskch.cz)
  • vedoucí manažer SCLLD Mgr. Eva Feyfarová (mobil: 604 575 206, e-mail: feyfarova@masskch.cz)

 

1. schůzka výběrové komise proběhne 6.4.2020 per rollam

2. schůzka výběrové komise proběhne 20.-21.4.2020 per rollam

Programový výbor proběhne 5.- 6.5.2020 per rollam

 

Užitečné odkazy a postupy:

Pravidla pro žadatele a příjemce

Instrukce pro kontrolu na MAS (kontrolní listy)

Informace k zadosti o pristup do portalu farmare

Žádost o přistup do portalu farmare

Postup pro vygenerovani zadosti o dotaci

 

Text výzvy & Fiche & Preferenční kritéria & Přílohy: 

Text výzvy

Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmu a zaručení transparentnosti

Fiche 01 - Rozvoj zemědělských podniků & Preferenční kritéria

Fiche 02 - Cestou kvality - zpracování regionálních zemědělských produktů & Preferenční kritéria

Fiche 03 - Rozvoj regionálního podnikání & Preferenční kritéria

Fiche 04 - Spoluprací k zisku - konkurenceschopné místní trhy & Preferenční kritéria

 

Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst

Definice mikropodniků, malých a středních podniků

Velikost podniku - Příloha 5 Pravidel 19.2.1

Analýza rizik a způsobů jejich eliminace - vzor

Průzkum trhu - vzor

Etický kodex

Počet obyvatel v obcích České republiky

Osnova podnikatelského plánu spolupráce

 

Seznam přijatých žádostí

Zápis I. Výběrová komise 6.4.2020

Zápis II. Výběrová komise 21.4.2020

 

Zápis programový výbor 6.5.2020

Seznam vybraných a nevybraných žádostí

 

 

 

 


Vytvořeno: 22. 1. 2020
Poslední aktualizace: 8. 1. 2021 10:56
Autor: