Navigace

Obsah

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 2.1 - Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivnění poskytovaných služeb.

Upozorňujeme, že z důvodu souladu se strategií CLLD je nezbytné každou žádost konzultovat s kanceláří MAS SKCH, z.s.

 

Forma dotace
  1. Čerpána v rámci de minimis (200 tis. €) a BEZ OMEZENÍ CZ-NACE.
  2. Výše dotace 50% pro všechny MSP.
  3. Výše investice v rozmezí 200 tis. Kč - 2 mil. Kč.
  4. Kontinuální výzva od 2022 do 2026.
  5. Jeden žadatel může opakovat žádosti nebo jich registrovat víc najednou až do vyčerpání de minimis (200 tis. €).

pozn: de minimis je stanoveno na 3 roky, teoreticky tak žadatel za dané období může vyčerpat maximálně 400 tis. €.

 

Důležité informace naleznete i v pravém menu PRO PODNIKATELE

https://www.dotace-optak.cz/dotacni-programy/1-inovace-dotace-na-zavedeni-inovaci-do-vyroby

Aktuálně:

 

Užitečné odkazy a dokumenty:

 

 

Zprávy