Navigace

Obsah

Malý Leader pro rok 2019

Typ: ostatní
Malý Leader pro rok 2019 1MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. vyhlašuje za podpory Pardubického kraje výzvu Malý Leader pro rok 2019. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 7. 6. 2018 do 16. 7. 2018.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 7. 6. 2018

Termín příjmu žádostí o dotaci: 7. 6. 2018 (od 8.00 hodin) - 16. 7. 2018 (do 12.00 hodin)

Výše dotace: max. 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, spoluúčast žadatele bude činit min. 30 %

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 30 - 70 tisíc Kč na jeden projekt. Plánovaná finanční alokace na celou výzvu je předpokládána ve výši 400 tisíc Kč.

Oprávnění žadatelé:

  • Obce,
  • Nestátní neziskové organizace.

Žadatelé musí být vlastníky nemovitosti, která je předmětem projektu a členem MAS SKCH.

Územní vymezení: Horka, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Jenišovice, Leštinka, Lozice, Luže, Prosetín, Předhradí, Přestavlky, Rosice, Řepníky, Řestoky, Skuteč, Střemošice, Trojovice, Vrbatův Kostelec, Zaječice, Zájezdec.

Realizace projektů: musí probíhat až po schválení dotace POV Radou/Zastupitelstvem Pardubického kraje v roce 2019, tj. v období 1.5.2019 - 31.12.2019 (bude upřesněno).

Typy podporovaných oblastí:

  • Obnova a údržba občanské vybavenosti (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, ostatní)
  • Obnova a údržba venkovského prostoru,
  • Obnova a údržba sportovních zařízení,
  • Obnova a údržba sakrálních staveb,
  • Podpora péče o krajinu,
  • Apod.

 

Průběžné informace a konzultace záměrů poskytují:

  • manažer projektů CLLD Bc. Michaela Kotyková (mobil: 724 282 688, e-mail: kotykova@masskch.cz
  • vedoucí manažer CLLD Mgr. Eva Feyfarová (mobil: 604 575 206, e-mail: feyfarova@masskch.cz)

 

Žádosti budou příjímány pouze po předchozí domluvě osobně v kanceláři MAS na adrese: nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže.

 

Žadatelům je doporučována předchozí konzultace projektových záměrů.

 

S ohledem na vazbu na vydávání podmínek k poskytování dotací ze strany Programu obnovy venkova Pardubického kraje může docházet ke změnám v pravidlech, formulářích i dalších pokynech kdykoliv, po celou dobu vyhlášení a administrace výzvy. Pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů.

 

Jednání výběrové komise MAS proběhne v úterý 7. srpna 2018 od 9.00 hodin.

 

Jednání programového výboru MAS proběhne ve čtvrtek 9. srpna od 17.30 hodin.

 

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 7. 6. 2018
Poslední aktualizace: 13. 10. 2019 11:38
Autor: