Navigace

Obsah

Malý Leader pro rok 2018

Typ: ostatní
Logo Malý LeaderMAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. vyhlašuje za podpory Pardubického kraje výzvu Malý Leader. Výzva byla schválena představenstvem MAS dne 9. 10. 2017.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 11. 10. 2017

Termín příjmu žádostí o dotaci: 11. 10. 2017 (od 8.00 hodin) - 3. 11. 2017 (do 12.00 hodin)

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA MAS ZE DNE 31. 10. 2017 BUDE TERMÍN PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ PRODLOUŽEN DO PÁTKU 3. 11. 2017 (12.00 HODIN).

Výše dotace: max. 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, spoluúčast žadatele bude činit min. 30 %

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 30 - 50 tisíc Kč na jeden projekt. Plánovaná finanční alokace na celou výzvu je předpokládána ve výši 400 tisíc Kč.

Oprávnění žadatelé:

  • Obce,
  • Nestátní neziskové organizace.

Žadatelé musí být členy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. a zároveň vlastníky nemovitosti, která je předmětem projektu.

Územní vymezení: Horka, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Jenišovice, Leštinka, Lozice, Luže, Prosetín, Předhradí, Přestavlky, Rosice, Řepníky, Řestoky, Skuteč, Střemošice, Trojovice, Vrbatův Kostelec, Zaječice, Zájezdec.

Realizace projektů: musí probíhat až po schválení dotace POV Radou/Zastupitelstvem Pardubického kraje, tj. v období 1.5.2018 (1.7.2018) - 31.12.2018.

Typy podporovaných oblastí:

  • Obnova a údržba občanské vybavenosti (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, ostatní)
  • Obnova a údržba venkovského prostoru,
  • Obnova a údržba sportovních zařízení,
  • Obnova a údržba sakrálních staveb,
  • Podpora péče o krajinu,
  • Apod.

Seminář pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 19. 10. 2017 od 15.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Luže, nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže.

 

Průběžné informace a konzultace záměrů poskytují:

  • manažer projektů CLLD Bc. Michaela Kotyková (mobil: 724 282 688, e-mail: kotykova@masskch.cz
  • vedoucí manažer CLLD Mgr. Eva Feyfarová (mobil: 604 575 206, e-mail: feyfarova@masskch.cz)

 

Žádosti budou příjímány pouze po předchozí domluvě osobně v kanceláři MAS na adrese: nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže.

 

S ohledem na vazbu na vydávání podmínek k poskytování dotací ze strany Programu obnovy venkova Pardubického kraje může docházet ke změnám v pravidlech, formulářích i dalších pokynech kdykoliv, po celou dobu vyhlášení a administrace výzvy. Pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů.

Zasedání výběrové komise: 21. 11. 2017

Zasedání programového výboru: 22. 11. 2017

 

ČLENOVÉ PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS SE JEDNOMYSLNĚ SHODLI, ŽE VZHLEDEM K POTŘEBĚ V ÚZEMÍ BUDOU PODPOŘENY VŠECHNY PŘIJATÉ ŽÁDOSTI, KTERÉ SPLNILY PODMÍNKY VĚCNÉHO HODNOCENÍ (viz Seznam projektů k podpoře).

Z DŮVODU PŘEDPOKLÁDANÉ ALOKACE VÝZVY VE VÝŠI 400 TISÍC KČ BUDE JAKO KLÍČ K URČENÍ VÝŠE DOTACE STANOVEN KOEFICIENT MEZI CELKOVOU VÝŠÍ POŽADOVANÉ DOTACE A CELKOVOU ALOKACÍ VÝZVY.

KONEČNÁ VÝŠE PŘIDĚLENÉ DOTACE  JEDNOTLIVÝCH ŽÁDOSTÍ BUDE ZVEŘEJNĚNA PO SCHVÁLENÍ VÝZVY PARDUBICKÝM KRAJEM!


Přílohy

Vytvořeno: 11. 10. 2017
Poslední aktualizace: 3. 9. 2019 11:54
Autor: