Navigace

Obsah

Výzva č. 5 IROP - Komunitní centra

Typ: ostatní
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. vyhlašuje ke dni 31. 5. 2018 výzvu k příjmu žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Komunitní centra

Datum vyhlášení výzvy MAS: 31. 5. 2018

Datum příjmu žádostí o dotaci: 1. 6. 2018 (od 8.00 hodin) - 31. 8. 2018 (do 12.00 hodin)

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Alokace výzvy MAS (CZV): 8 947 368 Kč

Minimální výše CZV na projekt: 500 000 Kč

Maximální výše CZV na projekt: 2 631 579 Kč

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 62 "Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD" http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro(na tomto odkaze jsou ke stažení Specifická a Obecná pravidla pro žadatele včetně příloh).

 

Podporovanou aktivitou v této výzvě MAS je pouze aktivita uvedená v kapitole 3.3 Specifických pravidel - aktivita "Rozvoj komunitních center".

Typy podporovaných projektů:

Rekonstrukce, úpravy a výstavba objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup budov, nákup automobilu, vybavení pro zajištění provozu zařízení provozu komunitního centra.

Seminář pro žadatele a příjemce se uskuteční ve čtvrtek 14. 6. 2018 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Luže, nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže. Více viz přiložená pozvánka níže.

Schůzka výběrové komise MAS proběhne v pondělí 22. 10. 2018 od 16.30 hodin v Zasedací místnosti MěÚ Luže, nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže, 1. patro.

Schůzka programového výboru MAS proběhne v pondělí 29. 10. 2018 od 16.30 hodin v Zasedací místnosti MěÚ Luže, nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže, 1. patro.

 

Průběžné informace poskytují:

  • Vedoucí pracovník SCLLD Mgr. Eva Feyfarová (mobil: 604 575 206, e-mail: feyfarova@masskch.cz)
  • Projektový manažer IROP Ing. Marcela Loskotová (mobil: 725 296 128, e-mail: loskotova@masskch.cz)

 

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 17. 5. 2018
Poslední aktualizace: 28. 11. 2018 14:53
Autor: