Navigace

Obsah

Výzva č. 4 IROP - Sociální podnikání

Typ: ostatní | náš tip
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. vyhlašuje ke dni 11. 12. 2017 výzvu k příjmu žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Sociální podnikání

Datum vyhlášení výzvy MAS: 11. 12. 2017

Datum příjmu žádostí o dotaci: 11. 12. 2017 (od 8.00 hodin) - 31. 1. 2018 (do 12.00 hodin)

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 1 523 157 Kč

 

Typy podporovaných projektů:

 1. Vznik nového sociálního podniku
  • založením nového podnikatelského subjektu,
  • rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.
 2. Rozšíření podniku - v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:
  • rozšíření nabízených produktů a služeb,
  • rozšíření prostorové kapacity podniku,
  • zavedení nových technologií výroby,
  • zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním 
 3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

 

 

Průběžné informace poskytují:

 • Vedoucí pracovník SCLLD Mgr. Eva Feyfarová (mobil: 604 575 206, e-mail: feyfarova@masskch.cz)
 • Projektový manažer IROP Ing. Marcela Loskotová (mobil: 725 296 128, e-mail: loskotova@masskch.cz

 

Seminář pro žadatele a příjemce proběhne ve středu 10. 1. 2018 od 10.00 hodin v Zasedací místnosti MěÚ Luže, nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže, 1. patro.

Svou účast potvrďte nejpozději do 8. ledna 2018 na e-mail: info@masskch.cz.

 

1. schůzka výběrové komise MAS proběhne ve středu 21. 2. 2018 od 16.00 hodin v Zasedací místnosti MěÚ Luže, nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže, 1. patro.

2. schůzka výběrové komise MAS proběhne ve středu 7. 3. 2018 od 16.00 hodin v Zasedací místnosti MěÚ Luže, nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže, 1. patro.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na vazbu na vydávání podmínek k poskytování dotací ze strany MMR může docházet ke změnám v pravidlech, formulářích i dalších pokynech kdykoliv, po celou dobu vyhlášení a administrace výzvy a PRO ŽADATELE JSOU ZÁVAZNÁ VŽDY POSLEDNÍ ZVEŘEJNĚNÁ ZNĚNÍ DOKUMENTŮ!


Přílohy

Vytvořeno: 29. 11. 2017
Poslední aktualizace: 5. 10. 2018 11:55
Autor: