Navigace

Obsah

Výzva č. 3 IROP - Sociální bydlení

Typ: ostatní
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. vyhlašuje ke dni 2. srpna 2017 výzvu k příjmu žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Sociální bydlení

Datum vyhlášení výzvy MAS: 2. 8. 2017

Datum příjmu žádostí o dotaci: 2. 8. 2017 (od 8.00 hodin) - 30. 9. 2017 (do 12.00 hodin)

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 600 000 Kč

 

Typy podporovaných projektů:

  • Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení. Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.

 

Výzva je navázána na výzvu IROP č. 62 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD (na tomto odkaze jsou ke stažení Specifická a Obecná pravidla pro žadatele včetně příloh)

 

Průběžné informace poskytují:

  • Vedoucí pracovník SCLLD Mgr. Eva Feyfarová (mobil: 604 575 206, e-mail: feyfarova@masskch.cz)
  • Projektový manažer IROP Ing. Marcela Loskotová (mobil: 725 296 128, e-mail: loskotova@masskch.cz)

 

Seminář pro žadatele a příjemce proběhne v úterý 22. srpna 2017 od 9.00 hodin v Zasedací místnosti MěÚ Luže, nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže, 1. patro. Svou účast potvrďte nejpozději do 21. srpna na e-mail: info@masskch.cz.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na vazbu na vydávání podmínek k poskytování dotací ze strany MMR může docházet ke změnám v pravidlech, formulářích i dalších pokynech kdykoliv, po celou dobu vyhlášení a administrace výzvy a PRO ŽADATELE JSOU ZÁVAZNÁ VŽDY POSLEDNÍ ZVEŘEJNĚNÁ ZNĚNÍ DOKUMENTŮ!

 

1. a 2. schůzka výběrové komise proběhne dne 24. 10. 2017 od 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Luže, nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže.

Zasedání programového výboru MAS se uskuteční ve čtvrtek 16. 11. 2017 od 16.00 hodin v v zasedací místnosti MěÚ Luže, nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže.


Přílohy

Vytvořeno: 31. 7. 2017
Poslední aktualizace: 17. 4. 2018 09:17
Autor: