Navigace

Obsah

Avízo výzvy MAS SKCH - IROP - Dopravní automobily IZS

Typ: ostatní
Avízo výzvy Dopravní automobily IZS.

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko upozorňuje, že má v úmyslu v dubnu vyhlásit výzvu IROP Dopraví automobily IZS. Tato informace má pouze předběžný informativní charakter - čekáme na schválení podkladů ŘO.

 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: duben 2017

Předpokládaný termín příjmu žádostí: květen 2017

Oprávněný žadatel: obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně);

Podporované aktivity:

  • pořízení dopravního automobilu

Finanční alokace: 2 100 000 Kč

 

Výzva je navázána na výzvu IROP č. 69 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD: http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD (v tomto odkaze jsou ke stažení pravidla pro žadatele, osnova studie proveditelnosti, apod.). Projekty musí být v souladu s výzvou IROP.

 

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytují:

vedoucí pracovník SCLLD Mgr. Eva Feyfarová (mobil: +420 604 575 206, e-mail: feyfarova@masskch.cz)

projektová manažerka Ing. Marcela Loskotová (mobil: +420 725 296 128, e-mail: loskotova@masskch.cz)


Vytvořeno: 4. 4. 2017
Poslední aktualizace: 6. 4. 2017 13:41
Autor: