Navigace

Obsah

Aktuální statistické údaje č. 10/2021

Typ: ostatní
Aktuální statistické údaje č. 10/2021

Vydali jsme publikaci Bytová výstavba v Pardubickém kraji v dlouhodobém vývoji

https://www.czso.cz/csu/czso/bytova-vystavba-v-pardubickem-kraji-v-dlouhodobem-vyvoji-2020

(obsahuje stručné analytické texty, řadu grafů a kartogramů, tabulkovou přílohu).

Obdobné publikace vyšly ve všech krajích

https://www.czso.cz/csu/czso/analyzy-vydane-krajskymi-spravami-csu

 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 v Pardubickém kraji

https://www.czso.cz/csu/xe/volby-v-roce-2021

(včetně řady kartogramů)

 

Vývoj obyvatelstva v krajích České republiky - 2020 (analýza)

https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-v-krajich-ceske-republiky-2020

 

Demografické ročenky s regionálními daty

https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-spravnich-obvodu-obci-s-poverenym-obecnim-uradem-f7vgsf7lrr

https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-spravnich-obvodu-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-47ldtbx8dm

https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-okresu-veg5wl4zvo

 

Aktualizována skládačka s demografickými daty za Pardubický kraj

https://www.czso.cz/documents/11272/33826767/PAK_obyvatelstvo_2020.pdf/2791b4f5-4e90-4e9d-b293-3418127a5653

 

Demografická ročenka ČR - 2020 (v kapitole H. najdete např. vnitřní stěhování mezi okresy v ČR)

https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-ceske-republiky-2020

 

Nové číslo časopisu Statistiky a My věnované tématu Co víme o ženách a mužích

https://www.statistikaamy.cz/casopis-statistika-a-my

 

PŘIPRAVUJEME: v úterý 9. 11. 2021 zveřejníme Aktualitu na téma cestovní ruch v Pardubickém kraji ve 3. čtvrtletí 2021.


Příloha

Vytvořeno: 22. 12. 2021
Poslední aktualizace: 22. 12. 2021 10:26
Autor: M K