Navigace

Obsah

Komunitní projednávání

 Harmonogram přípravy Strategie „Chráníme svůj životní prostor“:                                                          1

Sběr dat a analýza území – od června 2020 do prosince 2020

Rozhovory s místními aktéry – do dubna 2021

Pracovní skupiny (problémy a potřeby území) - prosinec 2020 až květen 2021

Analytická část strategie – duben 2021

Pracovní skupiny (návrhy cílů a opatření) – květen 2021

Koncepční část strategie – červenec 2021

Pracovní skupiny – akční plány, připomínkování – říjen 2021 – prosinec 2021

 

veřejné projednání

Přehled strategických rámců, specifických cílů a jejich opatření pro období 2021-2027

 

1

1

      VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ  ke Koncepční části SCLLD CHRÁNÍME SVŮJ ŽIVOTNÍ PROSTOR II

                              proběhne 13.7.2021 od 15 hod. v Sokolovně v Luži

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SKCH, z.s. na období 2021-2027 (1.47 MB) k připomínkování

Aktualizovaná analýza rizik ke koncepční části  (218.86 kB)

Koncepční část - potřeby, cíle, opatření  (236.79 kB)

Formulář - připomínkování (11.89 kB)

 

Cestovní ruch - viz jednání  a výroční zpráva Chrudimsko Hlinecko, z.s.

 

Ke každému setkání veřejného projednání měli účastníci podklady k dispozici (email, web, apod.).

Koncepční část  navrhuje řešení výsledků analýzy aktuálního stavu, tedy potřeb a trendů spojených s problémovými, resp. rozvojovými oblastmi hospodářského a sociálního vývoje území MAS SKCH.Navazuje na předcházející Strategii CLLD pro období 2014 - 2020, neboť řada problémů a potřeb přetrvává, implementace strategie může pouze napomoci jejich řešení.

 Opírá se dále o aktualizaci dat (ověření/zachycení trendů (stárnutí, obyvatelé, ekonomická aktivita, podnikatelé v sektorech), sleduje návaznost na SRR21+ a předpolady dového dotačního období, analyzuje  hl. formou kulatých stolů, konzultacemi a workshopy s experty stěžejní témata místního rozvoje a výstupy ověřuje formami komunitního projednávání.

 

 

SWOT ANALÝZA K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Přiomínkovací formulář - vyplnění on-line

Připomínkový formulář - ke stažení (vyplněné zasílejte na info@masskch.cz)