Navigace

Obsah

Zprávy

Gramotnosti.pro život – jak na gramotnosti ve školách 1

Gramotnosti.pro život – jak na gramotnosti ve školách

Anotace: Desítky učitelů a vzdělavatelů se 30. května 2018 setkalo na konferenci Gramotnosti.pro život na pražské Pedagogické fakultě. Jejím cílem bylo diskutovat a sdílet dobrou praxi aktivního zapojování gramotnosti do výuky. Konferenci uspořádal projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) a představil tak i komunikační kampaň “Gramotnosti.pro život” se stejnojmenným webem.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
Klíčová slova: PPUČ, konference, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, digitální gramotnost, gramotnosti pro život celý text

ostatní | 5. 10. 2018 | Autor: M K