Navigace

Obsah

ŠABLONY – zveřejnění příloh ke zprávám o realizaci projektu

Typ: ostatní
Dnes (27.9.2016) byly na webových stránkách MŠMT zveřejněny přílohy ke zprávám o realizaci projektu, na které některé školy netrpělivě čekaly:

Dokumenty najdete zde: vzory_priloh_zor_sablony

Věnujte prosím pozornost informační příloze Dokladování výstupů a indikátorů, zde jsou nejdůležitější informace:  

Ø  Zpráva o realizaci projektu (ZoR projektu) a výstupy se dokládají pouze elektronicky prostřednictvím systému IS KP14+. Poštou se nic nezasílá.

Ø  Pro dokládání výstupů je možno použít vzory MŠMT příloh připravených pro jednotlivé šablony, viz tabulka níže. Příjemce může využít i vlastní dokumenty. Pokud budou využity vlastní dokumenty, musí obsahovat všechny údaje, které obsahují vzory. Pokud příjemce využije vlastních dokumentů, není nutné je označovat povinnou publicitou OP VVV, a to v případě, že se jedná o dokumenty, které nejsou určeny k informování veřejnosti, nebo pro cílové skupiny o podpořeném projektu. Dokumenty určené k informování veřejnosti jsou v případě dokládání výstupů šablon pouze prezenční listiny, prezentace, letáky apod. (šablony I/3.3. II/4.1 – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči). Ty musí obsahovat povinnou publicitu vždy. Pokud by ovšem příjemce zveřejňoval některé z výstupů projektu tak, že k nim veřejnost bude mít přístup, musí v takovém případě zveřejněné dokumenty povinnou publicitu obsahovat. Vzory příloh budou zveřejněny u výzvy na webu MŠMT a budou také ke stažení v systému IS KP14+ po založení ZoR projektu. Podrobně o publicitě viz Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (PpŽP ZP), kap. 17.

Ø   Pro dokumenty, jejichž parametry jsou definované v legislativě ČR či v jiných předpisech (pracovní smlouvy, plány pedagogické podpory, doklady o dosažené kvalifikaci apod.), nejsou vzory ze strany MŠMT připraveny. V tabulce níže jsou opatřeny příznakem „zajišťuje příjemce“.

Ø  Vzor „cestne_prohlaseni_vsechny_sablony“ je souhrnný vzor pro všechny aktivity vyžadující doložení čestného prohlášení (ČP). Pokud jsou zvoleny a vykazovány aktivity vyžadující ČP, vyplní příjemce pro každou ZoR projektu pouze jedno ČP pro všechny tyto aktivity. V ČP je nutno vybrat všechny aktivity, pro které je ČP dokládáno.

Ø  Není definován žádný povinný formát ani název přílohy nahrávané do IS KP14+. Doporučujeme používat běžné formáty příloh typu .doc/x, .pdf, .xls/x, .jpeg apod.

Ø  Přílohy ZoR projektu postačí doložit jako prostou kopii (viz PpŽP ZP, kap. 4) tzn., pokud je na dokumentu vyžadován podpis, může se jednat o běžný „ruční“ podpis. Dokument je následně oskenován a doložen v ZoR projektu. Je samozřejmě možné dokument podepsat i elektronicky.

Ø  Pracovní smlouva/případně DPČ/DPP) musí kromě náležitostí daných zákoníkem práce obsahovat minimálně následující údaje:

–          výši úvazku a název pracovní pozice; 

–        pracovní náplň;

–          registrační číslo a název projektu.

        Výše platového ohodnocení není předmětem kontroly.

Ø  Supervize – smlouva o poskytnutí služeb uzavřené mezi školou a supervizorem (případně pracovní smlouva/DPČ/DPP) musí kromě běžných identifikačních údajů obsahovat minimálně následující údaje:

–          registrační číslo a název projektu;

–           pracovní náplň/předmět smlouvy.

        V případě DPČ/DPP není předmětem kontroly výše úvazku supervizora.


Vytvořeno: 24. 3. 2017
Poslední aktualizace: 24. 3. 2017 10:21
Autor: